HOME  |  Vergunningen  |  Monumenten

Monumenten

Bent u eigenaar van een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Omdat veel monumenteneigenaren zich afvragen wat nu eigenlijk wel mag en wat niet hebben wij voor u richtlijnen voor monumenteneigenaren opgesteld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Als u een ontwerpvraag heeft, raadpleeg dan een architect. Ook kan een bouwhistorisch onderzoek veel leren over de geschiedenis van uw pand. Kijk voor meer informatie op de monumentenkennisbank.

Bij beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. De toolkit erfgoed helpt bij duurzame verbouwing van monumenten.

Heeft u vragen of wilt u in overleg? Neem hiervoor contact op Linda Rinkel

Instandhoudingssubsidie monument

De gemeente Schagen hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed binnen de gemeente. Voor het onderhoud aan onze gemeentelijke monumenten, kerken en molens hebben wij daarom een subsidie in het leven geroepen. Wilt u als eigenaar van een gemeentelijk monument, kerk of molen hiervoor in aanmerking komen? Lees dan in de beleidsregels de voorwaarden.

Voordat u met de werkzaamheden begint kunt u met het formulier aanvraag subsidie instandhouding gemeentelijk monument, molen en kerk een aanvraag indienen.

Vragen? Neem gerust contact op met onze monumentenambtenaar.