HOME  |  Vergunningen  |  Omgeving

Omgeving

(Ver)bouwen

U wilt bouwen of verbouwen? Meer informatie

Bomen kappen

Wilt u een boom (of een andere houtopstand) kappen of vellen. Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Meer informatie

Energieneutraal bouwen

Woningen zonder energierekening bestaan al. Wilt u zelf een woning (laten) bouwen? Oriƫnteert u zich goed op de bewezen duurzame mogelijkheden. Meer informatie

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen zitten en hoe groot gebouwen mogen zijn. Meer informatie

Inrit of uitrit aanleggen

Wilt u een inrit of uitrit aanleggen, zodat u gemakkelijker vanaf uw grond de openbare weg kunt bereiken? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dat geldt ook als u een inrit of uitrit, die er al ligt, wilt aanpassen. Meer informatie