HOME  |  Vergunningen  |  Richtlijnen gezondheid en hygiëne GGD Hollands Noorden

Richtlijnen gezondheid en hygiëne GGD Hollands Noorden

De organisator van een evenement draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, (vrijwillige) medewerkers en deelnemers op het evenement. Voordat een gemeente een evenementenvergunning verleent, worden adviezen gevraagd aan bijvoorbeeld de politie (Openbare orde en veiligheid) en de brandweer.                                                                                  

Voor de geneeskundige hulpverlening is de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) de adviseur. Zij adviseren bijvoorbeeld over de medische hulpverlening (EHBO) en weersomstandigheden bij evenementen

Bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) licht het accent met name op de technische hygiënezorg, de beperking van infectierisico. Denkt u hierbij aan de sanitaire voorzieningen, legionellapreventie en hygiëne maatregelen bij de verstrekking van eten en drinken bij een evenement.

Over het algemeen volgen wij deze adviezen en worden deze als voorschriften in de evenementenvergunning verwerkt.

Op de pagina evenementeninformatie van de GHOR en de GGD kunt u de verschillende brochures over deze onderwerpen inzien. U kunt hier, bij de voorbereidingen van uw evenement, dan al rekening mee houden.