HOME  |  Vergunningen  |  Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Bent u eigenaar van een monument in onze gemeente? Dan komt u misschien in aanmerking voor een van de subsidieregelingen. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn:

Subsidie gemeentelijke monumenten

Wij vinden het belangrijk dat het erfgoed in onze gemeente bewaard blijft. Daarom kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik maken van een subsidieregeling voor onderhoud en instandhouding. Meer informatie

Subsidie rijksmonumenten

Er bestaan 2 verschillende typen rijksmonumenten, namelijk een rijksmonument met een woonfunctie en rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben. Voor beide zijn er verschillende subsidie mogelijkheden. Meer informatie

Subsidie provinciale monumenten

Eigenaren van een provinciaal monument kunnen aanspraak maken op een onderhoudssubsidie of restauratiesubsidie. Voor restauratiewerkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan is een omgevingsvergunning verplicht. De restauratiesubsidie is niet bedoeld voor monumenten met een woonfunctie. Meer informatie