HOME  |  Vergunningen  |  Tips en gedragsregels voor een veilig straatfeest/buurtbarbecue

Tips en gedragsregels voor een veilig straatfeest/buurtbarbecue

Brandveiligheid algemeen

 • Voor de hulpverlenende diensten houdt u een doorgaande route vrij met een breedte van minimaal 3.50 meter en een hoogte van 4.20 meter. Let u daar ook op bij het plaatsen van uw overkapping of springkussen !
 • Hekwerken die deze route blokkeren moet u snel en gemakkelijk kunnen verwijderen of openen: Hier worden geen auto’s, fietsen of andere obstakels voor geplaatst.
 • Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen houdt u vrij van obstakels.

Brandveiligheid barbecues

 • Een barbecue moet op een veilige afstand van minstens 2 meter van gebouwen, bouwwerken, beplanting en goederen zijn geplaatst.
 • Een barbecue moet zo zijn opgesteld dat deze niet kan omvallen of omgestoten kan worden.
 • Het gebruik van een barbecue mag geen hinder, overlast of brandgevaar veroorzaken. In de directe nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar zijn.
 • Bij een op houtskool gestookte barbecue moet minimaal een blusstof in de vorm van een emmer water of een op de waterleiding aangesloten tuinslang aanwezig zijn.
 • Bij een gas gestookte barbecue, moet ten minste een draagbaar blustoestel
  aanwezig zijn met een inhoud van minstens 6 l sproeischuim, of een gelijkwaardig ander blusstof dat geschikt is voor het blussen van B-branden (vloeistoffen) en
  C-branden (gassen) en eventueel een 5 kg koolzuursneeuw

Gebruik openbare ruimte

 • Als de activiteit op een grasveld plaatsvindt en door nat weer is de ondergrond drassig, dan kan de grasmat beschadigd worden door het gebruik. U kunt de grasmat beschermen door planken neer te leggen, de activiteit te verplaatsen naar een harde ondergrond of uit te stellen.
 • U zorgt na afloop van het evenement dat het gebruikte terrein en de omgeving weer in dezelfde staat wordt achterlaten als vóór het evenement (verwijderen afval, schoonmaken en dergelijke).

Geluid en overlast

 • Bij het gebruik van een geluidsinstallatie houdt u rekening met de omwonenden.
 • Muziek draait u tot uiterlijk 23.00 uur; het straatfeest of de buurtbarbecue stopt uiterlijk om 00.00 uur.
 • Ook anderszins mag geen overlast ontstaan voor derden.
 • Bij eerste aanmaning van politie of toezichthouder van gemeente staakt u de muziek/overlast onmiddellijk.