HOME  |  Vergunningen  |  Verbouwen of restaureren van een monument

Verbouwen of restaureren van een monument

Bent u eigenaar van een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Als u als eigenaar wijzigingen wilt aanbrengen aan een monument. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat mag wel en wat kan er absoluut niet?

Waar moet u rekening mee houden?

Om hierover meer duidelijkheid te geven heeft de gemeente Schagen richtlijnen voor het verbouwen, restaureren en onderhouden van monumenten opgesteld. U kunt ze gebruiken als leidraad voor de uitvoering van de verbouwings- of restauratiewerkzaamheden. Vanwege de unieke achtergrond van een monument is er uiteraard altijd sprake van maatwerk.

Wanneer een vergunning aanvragen?

In principe zijn alle werkzaamheden aan een monument vergunningplichtig. Uitzonderingen daarop zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij vorm, kleur, materiaal en uitvoering niet veranderen. Wanneer de werkzaamheden van dusdanige omvang zijn dat ze regulier onderhoud te boven gaan, vallen ze onder restauratie.

Restauratiearchitect

Als u een ontwerpvraag heeft, raadpleeg dan een ervaren restauratiearchitect en een erkend restauratie bouwbedrijf. Vraagt u ook altijd naar referenties van andere restauratieprojecten van monumenten. Een mogelijkheid is om te kiezen voor een gecertificeerd bureau. Ook kan een bouwhistorisch onderzoek veel leren over de geschiedenis van uw pand. Kijk voor meer informatie op de monumentenkennisbank.

Op de website van Stichting ERM vindt u gecertificeerde bureaus.

Op de website van Vakgroeprestauratie vindt u erkende restauratie bouwbedrijven.

Vooroverleg

Heeft u vragen of wilt u in overleg? Neem hiervoor contact op met Saskia Olivierse via telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier Erfgoed. Vermeld daarbij het adres van het monument.