Verkeersplan centrum Schagen

Wat zijn de voor- en tegenargumenten van een autoluw centrum? Wat vindt u van de verkeersveiligheid? Hoe creëren we een aantrekkelijk én bereikbaar centrum van de stad Schagen? Zomaar enkele vragen waar we antwoorden op zoeken. Deze antwoorden hebben wij nodig voor het maken van een verkeersplan voor het centrum van Schagen. Dit doen we niet zomaar. Er is een motie ingediend in de gemeenteraad met de oproep dat een verkeersplan nodig is om richting te geven aan de toekomst van het centrum. Er spelen namelijk een groot aantal dingen in het centrum. En die hebben vaak te maken met het verkeer. Het verkeersplan moet duidelijkheid scheppen én breed gedragen worden door de bewoners, ondernemers en de politiek van Schagen.

Participatieproces

Voor het participatieproces werken we samen met De Argumentenfabriek. Zij zijn samen met belanghebbenden opzoek naar alle argumenten die er zijn voor en tegen verschillende denkrichtingen. Inmiddels zijn er zeven denksessies geweest met een kerngroep van belanghebbenden. en hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ook konden mensen op samen.schagen.nl een enquête invullen. Daardoor is er veel opgehaald wat ons gaat helpen bij het opstellen van het verkeersplan.

Resultaten participatie

De Argumentenfabriek heeft met behulp van ons en een groep belanghebbenden argumentenkaarten en denkrichtingen ontwikkelt voor dit project. 

Op basis van deze kaarten is er een enquête uitgezet op het participatieplatform en is er een bewonersbijeenkomst geweest. De resultaten van de participatiebijeenkomst en de enquête kunt u hieronder ook downloaden. 

Vervolg

Op donderdag 14 oktober 2021 presenteerde De Argumentenfabriek de volledige resultaten op een informatieavond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond hebben wij ook enkele gegevens toegelicht, waaronder een parkeeronderzoek dat in september is uitgevoerd. Op basis van al deze resultaten is gewerkt aan een verkeersplan. Een concept verkeersplan is op dit moment klaar. Op dinsdag 25 januari wordt dit plan besproken in de gemeenteraadsvergadering.