Parkontwikkeling Waldervaart

Waldervaart
HOME  |  Parkontwikkeling Waldervaart

Parkontwikkeling Waldervaart

Inleiding

De Waldervaart is een wijk uit de jaren ’70 met veel groen in het openbare gebied. In de afgelopen jaren is het openbaar gebied in de wijk volledig integraal opgeknapt. Het centrale “park” is bij deze renovaties echter nog niet opgepakt. Daarnaast voldoet het ontwerp niet meer geheel aan de wensen en eisen van deze tijd. Het is wenselijk om te kijken naar de status van alle inrichtingselementen (groen, verharding, openbare verlichting) en zonering van het park.