Parkontwikkeling Waldervaart

Waldervaart
HOME  |  Parkontwikkeling Waldervaart

Parkontwikkeling Waldervaart

De Waldervaart is een wijk uit de jaren ’70 met veel groen in het openbare gebied. In de afgelopen jaren is het openbaar gebied in de wijk volledig integraal opgeknapt. Het centrale “park” is bij deze renovaties echter nog niet opgepakt. Daarnaast voldoet het ontwerp niet meer geheel aan de wensen en eisen van deze tijd. Het is wenselijk om te kijken naar de status van alle inrichtingselementen (groen, verharding, openbare verlichting) en zonering van het park.

Start renovatie park Waldervaart

Het afgelopen jaar hebben we een aantal bewonersavonden georganiseerd, is er overleg geweest met de klankbordgroep en heeft KuiperCompagnons een definitief ontwerp gemaakt. Hierin hebben we de inbreng van bewoners en deskundigen verwerkt tot een haalbaar en betaalbaar ontwerp waar we trots op zijn. Bruin Groenvoorziening uit Burgerbrug is de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

  

Wat gaat er in het park Waldervaart gebeuren?

Het groen in het park krijgt een opknapbeurt, wij brengen meer afwisseling aan in de beplanting. Er worden nieuwe bomen, struiken en bollen en knollen geplant. De vrijkomende stammen worden gedeeltelijk in het park hergebruikt voor het aanleggen van avontuurlijke speelvoorzieningen. Wij denken ook aan de bijen en vlinders: voor hen leggen wij een bijen- en vlindertuin aan.

Toegankelijkheid van het park tijdens de werkzaamheden

Het park blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor de gebruikers. Voor de veiligheid zetten we de gedeelten waar gewerkt wordt, af.

Planning

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd, de eerste fase start 6 januari met het kappen van bomen en het uitdunnen en beplanten van de heestervakken. Deze werkzaamheden zijn klaar in maart. In de zomer volgen de grondwerkzaamheden. Dat betekent dat de plantgaten waar nieuwe bomen in komen, gereed gemaakt worden. Ook wordt de zitkuil bij de bijen- en vlindertuin gegraven. In het najaar planten we de nieuwe bomen en struiken. In het najaar van 2021 planten we de bollen en knollen. De planning is afhankelijk van het weer en de terreinomstandigheden.

Vraag- en antwoorden over de renovatie van park Waldervaart in Schagen.