Wijkwinkelcentrum Waldervaart Schagen

Waldervaart
HOME  |  Wijkwinkelcentrum Waldervaart Schagen

Wijkwinkelcentrum Waldervaart Schagen

Aanleiding

Hoorne Vastgoed is de eigenaar van het wijkwinkelcentrum. In 2007 gaf Hoorne Vastgoed voor het eerst aan (ver)bouwplannen te hebben voor het gebouw in de wijk Waldervaart. Die plannen waren toen nog vaag. In 2017 zijn de plannen concreter geworden. Hoorne Vastgoed gaf een eerste aanzet naar een visie genaamd ‘Vitaal Waldervaart’ voor de wijk. Gemeente Schagen heeft met Hoorne Vastgoed afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een integraal stedenbouwkundig plan. Dat betekent dat er gesprekken worden gevoerd met alle belanghebbenden; omwonenden, scholen, sportzaal, winkeliers ede Vereniging van Eigenaren van de 9 appartementen boven het wijkwinkelcentrum.

Het project

Hoorne Vastgoed heeft plannen om een deel van het wijkwinkelcentrum (incl. kantoren) te slopen voor nieuwbouw. Daarnaast wordt een deel van het huidige winkelcentrum verbouwd. Het beoogde opstal programma omvat de realisatie van:

  • 30 appartementen nieuwbouw;
  • 4 appartementen verbouw;
  • ca 1.700 m2 supermarkt en 150 m2 laad- en loshof;
  • ca 875 m2 dagwinkels;
  • ca 700 m2 bergruimte/nader te bepalen ruimte.

Boven een deel van het bestaande wijkwinkelcentrum bevinden zich 9 appartementen. In het plan van Hoorne Vastgoed blijven deze ongeroerd. Daarom vallen deze buiten het beoogde programma. Het openbare gebied (het parkeerplein, ontmoetingsruimte en groen) direct om het nieuwe wijkwinkelcentrum is onderdeel van het plan.

Planning

De gemeente en Hoorne Vastgoed moeten nog definitief overeenstemming krijgen. Niet alleen over het te realiseren programma. Ook over aan- en verkoop van gronden, de planning en fasering. In gesprekken proberen we in de loop van 2020 te komen tot een overeenkomst.

Op zijn vroegst kan in 2022 worden gestart met de bouw.

Meer weten of vragen