Warmte

Wij willen met onze inwoners en ondernemers aan de slag om de huizen en gebouwen in onze gemeente klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas. Samen met onze inwoners en ondernemers gaan we op zoek naar mogelijkheden om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Dit doen wij omdat Nederland zichzelf als doel heeft gesteld om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.

Op dit moment gaan wij stapsgewijs aan de slag met het isoleren van de bestaande woningvoorraad. Ook denken wij na hoe we bestaande wijken van het aardgas af kunnen halen. Eind 2021 is de Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld. In de Transitievisie Warmte “Schagen samen aardgasvrij” staan de mogelijkheden om de woningen en gebouwen in onze gemeente aardgasvrij te maken en hoe de gemeente de aanpak vorm gaat geven.