Wethouder Cor Quint

Wethouder Cor Quint
Wethouder C.H.J. Quint

3e loco burgemeester

Portefeuille Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, doelgroepenvervoer, welzijn en volksgezondheid)
 • Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
 • Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
 • Project Huisvesting DOP Petten
 • Raadsthema Vergrijzing

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (Seniorenpartij)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Duo-penningsmeester Stichting gezamenlijke naschoolse vorming voor jeugdigen personen met vertraagde ontwikkeling te Velsen. (Vergoeding: € 720 bruto/jaar)