Wethouder Jelle Beemsterboer

Wethouder Jelle Beemsterboer
Wethouder J.C.J. Beemsterboer

1e locoburgemeester

Ruimte & Economie

 • Bouw en Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw en agrarische sector
 • Ruimtelijke Projecten
 • Stads en dorpsvernieuwing
 • Economie, bedrijvigheid en markten
 • Recreatie en toerisme (incl. Kustpact)
 • Grondbeleid en grondexploitatie

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Hans Heddes.

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (CDA)
 • Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Lid commissie Route 35 namens de VNG
 • Vicevoorzitter Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord (BAO)
 • Lid Stuurgroep De Kop Werkt!
 • Lid Overleg Noord-Hollandse Kustgemeenten (ONHK)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen: 
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Bierbrouwer (Vergoeding: --)