Wethouder Sigge van der Veek

Wethouder Sigge van der Veek
Wethouder S.J.A. van der Veek

2e locoburgemeester

Samenleving

 • Zorg en welzijn
 • Sociale zaken
 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Vluchtelingen, asielzoekers en antidiscriminatiebeleid
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Gehandicaptenbeleid

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Joke Kruit.

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (CDA)
 • Lid Algemeen Bestuur GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (Noorderkwartier NV)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden
 • Lid Stuurgroep JAD (jeugd, alcohol en drugs)
 • Afgevaardigde portefeuilleoverleg Sociaal Domein, EZ en Onderwijs

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen: 
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Geen