HOME  |  Crisis

Crisis

Soms loopt een situatie in een gezin zo uit de hand, dat de veiligheid van een kind/jongere (of ouders) direct gevaar loopt.

In geval van direct (fysiek) gevaar belt u 112

Bent u bekend bij het wijkteam, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het wijkteam via (0224) 210 400.

Buiten kantoortijden kunt u bellen met de crisisdienst Jeugd via telefoonnummer  (088)  777 88 87.