Sluit venster x

Door een lage bezetting is het erg druk bij het wijkteam. Het kan langer duren voordat uw WMO-aanvraag wordt behandeld. De wachttijd kan oplopen tot 6 weken. Onze excuses voor het ongemak.

HOME  |  Dementievriendelijke gemeente

Dementievriendelijke gemeente

Complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in NHN

De website www.wegwijzerdementie.nl is een uniek hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat hun houvast biedt in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op deze website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. 

Mantelzorgers kunnen in het aanbod zoeken op diverse manieren. Zo is er een handig kaartje waardoor je in één oogopslag ziet welke hulp er beschikbaar is in je omgeving. Daarbij kun je de resultaten filteren op diverse manieren: woonplaats, regio, het soort hulp of de fase van dementie.

Initiatieven ten tijden van de Corona crisis

De volgende websites geven informatie en adviezen om mensen met dementie (en ouderen) te ondersteunen ten tijden van de Corona crisis:

Iedereen kan wat betekenen

Schagen wil een gemeente zijn voor iedereen. Een gemeente waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis wonen en kunnen participeren in de samenleving. Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, kan iets betekenen. Weten hoe? Kijk hieronder bij ‘Gratis trainingen’ en ‘Certificaat dementievriendelijk’ voor meer informatie. Zie ook het volgende filmpje met burgemeester Marjan van Kampen:

Via deze afbeelding komt u bij een filmpje van de gemeente Schagen over het herkennen van dementie

Schagen ‘Dementievriendelijke gemeente’

Gemeente Schagen heeft vrijdag 25 januari 2019 het certificaat en de sticker ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. Schagen gaf daarop het estafettestokje door aan gemeente Hollands Kroon.

De dementie-ambassadeurs van gemeente Schagen gaan de komende tijd de kernen langs om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers/winkeliers dementievriendelijk te maken.

Gratis trainingen

Online kan iedereen gratis trainingen van 15 minuten volgen via www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord

Voor wie verdieping wil is er een training op locatie mogelijk via www.samendementievriendelijk.nl/trainingen-op-locatie. Deze training is gratis voor inwoners en vrijwilligers.

Certificaat dementievriendelijk

Alle organisaties en ondernemers die nog een stapje verder willen gaan, kunnen het certificaat ‘dementievriendelijke organisatie/winkel’ aanvragen. Hiervoor moet het merendeel van het personeel getraind zijn (zie ‘Gratis trainingen’) in het kennen en herkennen van mensen met dementie. Tevens moet de organisatie aangeven wat voor faciliteiten zij beschikbaar stelt voor deze groep. Dan gaat het om zaken als aparte winkeltijden, begeleiding bij de koop enzovoort. Zie voor meer info www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord.

Algemene ondersteuning:

Stichting Geriant

Wat doet Geriant?

 • Onderzoek en diagnose van dementie;
 • Casemanagement: langdurige begeleiding voor mensen met dementie thuis;
 • Behandeling: gesprekken en medicijnen;
 • Steunpunt dementie: informatie, gesprekken en voorlichting;
 • Mantelzorgondersteuning: gesprekken en scholing voor familie.

Website: Stichting Geriant (link opent in nieuw venster)

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning op maat aan alle mantelzorgers. Speciaal voor mantelzorgers van dementiepatiënten zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten ‘anders communiceren’. Ook biedt het Mantelzorgcentrum verschillende workshops, zoals ‘verlies en rouw’ en ‘beter slapen’. Het Mantelzorgcentrum zet ook respijthulp in om mantelzorgers van o.a. mensen met dementie in de thuissituatie te ontlasten.

Website: Mantelzorgcentrum (link opent in nieuw venster)

MEE & de Wering

Wat doet Mee & de Wering?

 • Algemeen maatschappelijk werk:
 • Informatie en advies
 • Doorverwijzen naar gespecialiseerde vrijwilligers en mantelzorgondersteuning
 • Toeleiding naar gespecialiseerde zorg/instanties

Website: MEE & de Wering (link opent in nieuw venster)

Activiteiten:

Alzheimer Café Schagen

Het Alzheimer Café organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede woensdag van de maand in Zorgcentrum de Bron aan de Kogerlaan 36a in Schagen.
Wilt u hieraan deelnemen? U bent van harte welkom! U kunt contact opnemen met mevrouw Nelly Teeuwisse, via de mail nhollandnoord@alzheimer-nederland.nl of telefoon (0224) 751902.

Doet en Ontmoet

Doet & Ontmoet is de ‘huiskamer van de wijk’. Er zijn inloopbijeenkomsten waarin u mensen in uw buurt kunt leren kennen, en uw netwerk kunt vergroten in een veilige en gemoedelijke sfeer. Deelnemers bieden elkaar advies en ondersteuning bij allerlei zaken die in het leven kunnen spelen; zij helpen elkaar op weg, bieden elkaar gezelligheid en een steuntje in de rug wanneer daar behoefte aan is.

Voorbeelden van activiteiten van Doet & Ontmoet:

 •  Maandelijks: Samen eten in de buurt
 • 2 keer per maand: Repair Café, gerund door vrijwilligers (reparaties)
 • Wandelgroep: wekelijks een vaste groep van 15-22 deelnemers.
 • De Wonderschaar: opgezet door een vrijwilliger, 1 x per maand kleine naaiklusjes
 • De VOA op afspraak: voor een gesprek met een Vrijwillige Ouderen Adviseur.

Doet u mee? U bent welkom! Voor aanmelding en meer informatie kunt u ma t/m vrij tussen 10:00  en15:00 uur langskomen bij Servicepunt Schagen / De Balie in Markt 18, Schagen, bij Wonen plus Welzijn.

Servicepunt Schagen / De Balie Markt 18
Torenstraat 1A
1741 CB Schagen
Tel.: 0224 291042
Bereikbaar: ma t/m vrij 10:00 -15:00 uur
E-mail: schagen@wonenpluswelzijn.nl​
De Balie bevindt zich in de bibliotheek, het servicepunt bevindt zich bij het leescafé.

Stichting Wonen plus Welzijn

Wonen plus Welzijn (WpW) biedt vele diensten en activiteiten in gemeente Schagen. Informatie over alle diensten en activiteiten van WpW kunt u op hun website vinden, maar vooral ook bij De Balie/het Servicepunt in Markt 18 te Schagen. Enkele voorbeelden van wat Wonen plus Welzijn u kan bieden zijn:

 • Welzijnsadvies en Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) bij mensen met dementie thuis;
 • Doet & Ontmoet: inloop voor iedereen;
 • DigiBar Schagen;
 • Thuisabonnement voor Maaltijdvoorziening en
 • Vervoer 60+ bus;
 • Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; Alternatieve dagbesteding voor mensen met beginnende dementie o.a. in De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen.
 • Dagbesteding bij mensen thuis door een activiteitenbegeleider;

Website: Stichting Wonen plus Welzijn (link opent in nieuw venster)

Noordkop voor elkaar

Wat doet Noordkop voor elkaar?

 • Ondersteuning aan huis, door gespecialiseerde vrijwilligers, voor mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers.
 • Huisbezoek,
 • Activiteiten ondernemen met de dementie-patiënt
 • Ondersteunen van de mantelzorger door hem of haar te helpen met klusjes of een luisterend oor te bieden.

Website: Noordkop voor elkaar (link opent in nieuw venster)

Humanitas

Huisbezoek door vrijwilligers aan mensen met dementie met als doel om mantelzorgers even te ontlasten. Wekelijks kan op een vast tijdstip een vrijwilliger bij u thuis komen, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan. De vrijwilligers worden getraind door Geriant op het gebied van dementie.

Website: Humanitas (link opent in nieuw venster)