HOME  |  Digitale formulieren Mijn Wijkteam

Digitale formulieren Mijn Wijkteam

 • Aanvraag Meedoen Schagen

  Als u vorig jaar gebruik kon maken van de Meedoen regeling en dit jaar een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Schagen, krijgt u automatisch bericht van ons. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen.

  Meedoen Schagen

 • Vakantie of verblijf in het buitenland melden

 • Bijstand: aanvragen

  U staat op het punt om een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente Schagen. Wanneer u het volledige aanvraagformulier heeft doorlopen zal u gevraagd worden om de benodigde bewijsstukken te uploaden. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen adviseren wij u, voordat u met de aanvraag start, de meest voorkomende bewijsstukken alvast digitaal beschikbaar te hebben. U kunt hierbij denken aan:

  • Identificatiebewijs (ID-kaart, Paspoort, Verblijfsvergunning);
  • Afschriften van alle betaal -en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en minderjarige kinderen over de laatste drie maanden;
  • Alimentatiebeschikking of bewijs waarop de hoogte van de (geïndexeerde) vastgestelde alimentatie staat vermeld (van uzelf en/of uw eventuele kinderen);
  • Bewijsstukken schulden;
  • Hypotheekakte eigen woning (tezamen met recent jaaroverzicht hypotheek);
  • Laatste loonstrook (bij wisselende inkomsten loonstroken over de afgelopen drie maanden);
  • Specificatie uitkering (bij wisselende inkomsten uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden);
  • Brief of beschikking betreffende einde werk / uitkering / studiefinanciering;
  • Curriculum vitae;
  • Overzicht /sollicitatiebewijzen van de laatste 3 maanden.

  Indien er voor uw situatie nog extra specifieke bewijsstukken nodig zijn dan zullen wij deze alsnog bij u opvragen. Hoe completer u de aanvraag aanlevert, des te sneller kunnen wij het intakegesprek met u plannen.

  Bijstand

 • Bijstand: wijzigingen doorgeven

 • Aanvraag individuele inkomenstoeslag

 • Aanvraag bijzondere bijstand

 • Aanvraag computerregeling

 • Aanvraag geluksbudget