Sluit venster x

Aangepaste openingstijden

Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch

Wij werken alleen op afspraak.

Vanaf dinsdag 17 maart is ons gemeentehuis alleen op afspraak open van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u een afspraak? Dan doen wij de deur voor u open (volg de instructies bij de voordeur). Heeft u geen afspraak? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0224) 210 400. Na 12.00 uur sluiten wij de voordeur.

Meer informatie hierover vindt u ook op onze pagina Informatie over het coronavirus

Jeugd & Onderwijs - Wijkteam Schagen -
HOME  |  Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

Noodopvang in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus zijn alle scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Schagen gesloten. Deze zijn wel nog toegankelijk voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hoe wij hier in Schagen mee omgaan en waar u terecht kunt met uw vragen kunt u lezen op de pagina Noodopvang. Hier wordt alle informatie rondom de noodopvang die voor u als inwoner en ouder relevant is bijgehouden.

Jeugd- en jongerenwerk

Namens de gemeente Schagen voeren drie consulenten van het wijkteam het jeugd- en jongerenwerk uit. De consulent jeugd- en jongerenwerk (CJJW) werkt preventief met groepen jongeren, door zowel het ondernemen van groepsgerichte activiteiten als individuele coaching van jongeren. Het belang en de ontwikkeling van de jongere staat hierbij steeds centraal.

Meer informatie

Mishandeling en/of huiselijk geweld

Maakt u zich zorgen over een kind? Of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Meldt dit bij dan bij Veilig Thuis of via (0800) 2000.

Meer informatie

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Het doel is om stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te behandelen.

Meer informatie

Pleegzorg

Kan een kind niet meer thuis in het eigen gezin blijven wonen? Dan kan een pleegouders voor de opvoeding en verzorging van het kind zorgen. Kinderen tot 18 jaar kunnen pleegzorg krijgen.

Meer informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht van 5 tot 18 jaar

Kinderen van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Opvoedinformatie

Iedere ouder heeft wel eens vragen over opgroeien en opvoeden van hun kinderen.

Meer informatie

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het ROC biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.

Meer informatie

Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

Zit u thuis in quarantaine met kinderen? Kunt u nu wel wat hulp gebruiken op het gebied van opvoeden en beweging? Lees wat u kunt doen op onze pagina Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

Dyslexie

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) kunnen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de gemeente voor onderzoek en behandeling.

Meer informatie

Jeugd GGZ

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Jeugdhulp

De gemeente moet hulp en ondersteuning bieden aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen.

Meer informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk eigen regie over hun leven hebben. En dat als zij dat willen een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen gebruiken om hulp of ondersteuning op maat in te zetten.

Meer informatie

RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) van 18 tot 23 jaar

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. Het RMC heeft als doelstelling de schoolverlaters zonder startkwalificatie terug te krijgen in de schoolbanken.

Meer informatie

Leerlingenvervoer

Als ouder/verzorger zorgt u meestal zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school. Er zijn echter situaties waarin dit (grote) problemen geeft.

Meer informatie