Sluit venster x

Aangepaste openingstijden

Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch

Wij werken alleen op afspraak.

Vanaf dinsdag 17 maart is ons gemeentehuis alleen op afspraak open van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u een afspraak? Dan doen wij de deur voor u open (volg de instructies bij de voordeur). Heeft u geen afspraak? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0224) 210 400. Na 12.00 uur sluiten wij de voordeur.

Meer informatie hierover vindt u ook op onze pagina Informatie over het coronavirus

Noodopvang in verband met coronavirus - Wijkteam Schagen -
HOME  |  Noodopvang in verband met coronavirus

Noodopvang in verband met coronavirus

18 maart 2020 - Nieuwsbericht Noodopvang gemeente Schagen

Beste inwoners van de gemeente Schagen,

Zoals u allen heeft meegekregen, kondigde het kabinet afgelopen zondag aan dat alle scholen en kinderopvang van 16 maart tot 6 april hun deuren moeten sluiten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Echter, voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders cruciale beroepen uitoefenen, is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Om te zien of u tot de cruciale beroepen behoort, kunt u dit controleren op de website van de Rijksoverheid.nl.

SMI en informele opvang

De opvang voor kinderen en ouders met een Sociaal Medische Indicatie wordt voortgezet als dit niet binnen het eigen netwerk opgepakt kan worden. Ook kinderen waarbij de opvang normaalgesproken in het netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij opa en oma, en waarbij dit nu niet meer mogelijk is, kunnen terecht bij de opvang. Uitgangpunt bij dit deze laatste situatie blijft natuurlijk dat beide ouders een cruciale functie uitoefenen.

Waar vindt de opvang plaats?

Het uitgangspunt is dat de opvang plaatsvindt op de reguliere plekken waar uw kind normaal gesproken ook aanwezig is. Dit betekent dat kinderen van 4 tot 12 jaar die op een normale werkdag tot 14 uur op school zitten, hier nu ook opgevangen worden. Als uw kind daarvoor of daarna naar de BSO gaat, wordt dit nu ook op deze manier opgevangen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is de kinderopvang gewoon open.

Voor ouders geldt nog het volgende wat betreft kinderopvang:

  • Schrijf uw kind niet uit bij uw kinderopvangorganisatie of BSO, wel afmelden als u er tijdelijk geen gebruik van maakt;
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet;
  • Pas niets aan bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag.

Centrale opvang

We horen van enkele organisaties binnen het onderwijs en de kinderopvang dat zij de opvang gezamenlijk gaan regelen. Dit kan betekenen dat uw kind niet op school wordt opgevangen, maar op de kinderopvang. Uiteraard onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het is mooi om te zien hoe deze twee instanties in deze tijd de samenwerking zoeken. Om te voorkomen dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers onder druk komen te staan bij steeds meer ziekmeldingen binnen het personeel, is het goed dat zij op deze manier de samenwerking opzoeken. Zo kunnen zij de werkdruk acceptabel houden en zich inzetten voor de noodopvang. Wij vertrouwen er op dat het onderwijs en de kinderopvang hun wijze van noodopvang goed naar de ouders communiceren via de gebruikelijke wegen. 

Coördinatie vanuit de gemeenten vanaf woensdag 18 maart

Vanaf woensdag 18 maart draagt het ministerie de verantwoordelijkheid van de noodopvang over aan de gemeenten. Dit houdt concreet in dat wij binnen de regio contact houden met alle kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. Daarbij vragen wij hen een inventarisatie van de behoefte naar opvangplekken te doen. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn alle onderwijsinstellingen en kinderopvanglocaties bereid om hun opvang op de normale locatie aan de blijven bieden of hier een samenwerking in op te zoeken. Mocht hier toch verandering in komen (omdat er bijvoorbeeld veel zieke medewerkers zijn) dan gaan wij binnen de regio kijken hoe dit kan worden opgelost. Ook hier vertrouwen wij op de reguliere communicatiekanalen van het onderwijs en de kinderopvang naar ouders toe.

VVE indicaties en toezicht en handhaving van de kinderopvang

Vanwege de drukte bij de GGD, zullen de gesprekken voor een VVE indicatie en de toezicht en handhaving van de kinderopvang tot nader order worden stilgelegd. Wij informeren u zo spoedig mogelijk als dit weer in gang wordt gezet en waar u dan terecht kunt.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld; de openingstijden van de noodopvang, hygiëne regelementen en de laatste landelijke ontwikkelingen kunt u terecht bij uw onderwijs- of kinderopvangorganisatie, zoals u dat gewend bent. Wij zorgen er binnen de regio voor dat zij up-to-date blijven van de landelijke maatregelen. Ook houden wij de informatie actief bij op onze website en sociale media.