Sluit venster x

Aangepaste werkwijze wijkteam door coronacrisis

Het wijkteam heeft de werkwijze tijdelijk aangepast, vanwege de corona-maatregelen. Wilt u een melding doen of een vraag stellen rondom hulp en ondersteuning? Dan kunt u dit zoals gebruikelijk doen via deze website. Of telefonisch via ‘Toegang wijkteam’. De consulenten toegang handelen uw vraag of melding af, telefonisch of schriftelijk. Als dit niet mogelijk is, zetten zij uw vraag door naar het wijkteam.

Wordt er nog wel een huisbezoek gedaan?

In een normale situatie komt de consulent van het wijkteam bij u thuis om uw situatie verder te bespreken. Samen met u zoekt de consulent naar de best passende oplossing. In verband met het coronavirus komen de consulenten nu niet in alle gevallen op huisbezoek. Zij doen hun onderzoek nu zo mogelijk telefonisch. Tijdens zo’n telefoongesprek brengt de consulent uw situatie zo goed mogelijk in kaart. Soms is een aanvullend gesprek met uw hulpverlener of mantelzorger ook nodig. Zo mogelijk neemt de consulent daarna een besluit op uw aanvraag. Soms kan de consulent geen besluit nemen zonder de situatie bij u thuis te hebben gezien. De consulent maakt dan een afspraak met u om op huisbezoek te komen.

Word ik wel goed geholpen?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. En we houden zoveel mogelijk rekening met uw en onze gezondheid. Wij volgen hierbij de adviezen van de rijksoverheid. Als u twijfelt of uw vraag wel telefonisch beantwoord kan worden, kunt u dit bespreken met de consulent. Of misschien twijfelt u juist over een bezoek van de consulent bij u thuis. Ook dit kunt u bespreken. De consulent zal samen met u naar een oplossing zoeken.

HOME  |  Wijkteam

Wijkteam

In uw  leven kunnen zich situaties voordoen waardoor ondersteuning of hulp nodig is. Tijdelijk of langer. Bijvoorbeeld over opvoeden en opgroeien, geldzorgen of problemen in het dagelijkse leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen. 

Met hulp van mensen uit de omgeving of vrijwilligers kan vaak al veel worden opgelost. Ook zijn er verschillende instanties en voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. Maar wat is er allemaal mogelijk en hoe vind je de weg naar de juiste hulp?

De consulenten van het wijkteam helpen om een oplossing te vinden voor verschillende situaties. Meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn. 

Aanvullende regels

Naast de wettelijke regels vastgesteld door het rijk, kent ook de gemeente aanvullende regels. Deze zijn opgenomen in de Integrale verordening sociaal domein.

Hoe werkt het

Heeft u hulp of ondersteuning nodig, heeft u opvoedvragen of vragen over werk en inkomen? Bijvoorbeeld ondersteuning bij mantelzorg, begeleiding of dagbesteding, een moeilijke situatie binnen het gezin of hulp bij het oplossen van schulden? We organiseren de hulp en ondersteuning dichterbij u; met wijkteams. Meer informatie over hoe het wijkteam werkt

Een crisissituatie?

Een crisissituatie? Als u al bekend bent bij het wijkteam kunt u tijdens kantooruren contact met het wijkteam opnemen. Buiten kantooruren en in een aantal specifieke situaties, zijn er diverse mogelijkheden. Meer informatie en telefoonnummers vindt u op onze pagina 'Crisis'

Wijkindeling wijkteam

Het wijkteam is verdeeld in vier teams. Deze is weergegeven op een kaart. Meer informatie over de wijkindeling van het wijkteam