Zorgaanbieders

Maatregelen voor zorgaanbieders

Vanwege de coronacrisis hebben de vier Noordkop-gemeenten – Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel – besloten om maatregelen te nemen voor zorgaanbieders. De zorgaanbieders proberen, ondanks de beperkingen die gelden, de zorg voor onze inwoners zo goed mogelijk te laten doorgaan. Tegelijk zien we dat zij soms minder inkomsten hebben, terwijl de vaste lasten en loonkosten doorgaan. Daarom hebben de Noordkop-gemeenten besloten maatregelen te nemen om hen te ondersteunen. Zodat zij hun belangrijke werk – nu én in de toekomst – kunnen voortzetten.

Voor wie zijn de maatregelen?

De maatregelen zijn bedoeld voor alle zorgaanbieders van diensten vanwege de Jeugdwet, de Wmo en gemeentelijk doelgroepenvervoer. Hierbij geldt dat zij een overeenkomst hadden met de gemeenten Den Helder, Incluzio Hollands Kroon, Schagen en Texel op het moment dat op 12 maart 2020 de landelijke maatregelen tegen het coronavirus zijn ingegaan. De maatregelen die wij genomen hebben, gelden tot het einde van 2021 of zolang als de maatregelen vanuit de overheid gelden. Daarbij maken wij onderscheid tussen maatregelen voor de jeugdzorg en Wmo, en maatregelen voor het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Hieronder staan de maatregelen die gelden voor de zorgaanbieders zoals we hierboven beschreven hebben.

Maatregelen gemeentelijk doelgroepenvervoer

De regeling voor het doelgroepenvervoer is nog niet geheel duidelijk. Zodra dit bekend is zal dat hier beschreven worden.

Regeling voor meerkosten jeugdzorg en Wmo

Misschien heeft u te maken met meerkosten door het coronavirus. Meerkosten zijn kosten die voortkomen uit naleving van de adviezen van het RIVM.

Deze meerkosten kunt u indienen bij sdcontractmanagement@denhelder.nl. Het regionale inkoopteam maakt een beoordeling van de gemaakte kosten en zal aan u laten weten wat de beoordeling is. Vervolgens kunt u een factuur indienen bij de gemeente waarop de kosten betrekking hebben.

Berichtenverkeer

Meer informatie over het gebruik van het berichtenverkeer tijdens de coronacrisis kunt u lezen op de website van Ketenbureau i-Sociaal Domein.