Bedrijven Investeringszone

Eind 2019 hebben de ondernemers van de binnenstad van Schagen voor de komst van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) gestemd. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals meerdere winkelstraten waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 12 november 2019 de ‘Verordening bedrijven investeringszone Binnenstad Schagen’ vastgesteld. Als tenminste de helft van de bijdrageplichtigen voor of tegen de BIZ heeft gestemd en tenminste twee derde deel daarvan vóór heeft gestemd kan de BIZ-bijdrage worden geheven. Uit de draagvlakmeting die eind 2019 is gehouden, is gebleken dat in de stemperiode 53% van de bijdrageplichtigen heeft gestemd en dat daarvan 75% zich heeft uitgesproken vóór de BIZ-verordening. Er is dus sprake van voldoende steun. De BIZ verordening is dan ook in werking getreden. Dit kunt u zien op Overheid.nl.

Stand van zaken

De aanslagen voor de BIZ-bijdrage worden eind mei/begin juni 2021 verstuurd.