Crisis

Een crisissituatie? Als u al bekend bent bij het wijkteam kunt u tijdens kantooruren contact met het wijkteam opnemen. Buiten kantooruren en in een aantal specifieke situaties, zijn er diverse mogelijkheden.

Acuut gevaar

Soms loopt een situatie zo uit de hand dat er direct (fysiek) gevaar is. In dat geval belt u 112.

Zorgen om veiligheid

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand anders of van uzelf? Of het nu gaat om vermoedens of u weet het zeker. U kunt (eventueel anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis.

(0800) 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Zorgen om mensen die zelf niet om hulp vragen

Kent u iemand in uw omgeving die misschien zorg nodig heeft, maar hier zelf niet om vraagt. Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vangnet & Advies van de OGGZ (088) 010 052 1 (gratis, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur) of via het mailadres van de bereikbaarheidsdienst van de GGD Hollands Noorden.

Kinderen en jeugdigen

Voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden kunt u contact opnemen met de crisisdienst Jeugd.

(088) 777 888 7 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Mensen met verstandelijke beperking

Het Meldpunt Acute zorg biedt snelle en deskundige hulp aan mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Alle mensen met een verstandelijke beperking uit Noord-Holland Noord kunnen in crisissituaties via het Meldpunt snel en deskundig worden geholpen.

(0226) 332 402 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week)