Gebiedscoördinatoren

Wij hechten veel waarde aan goede contacten met inwoners en organisaties in de verschillende dorpen, wijken en buurten. De gebiedscoördinator vormt de verbindende schakel tussen de gemeentelijke organisatie en een gebiedsdeel van de gemeente. Samen met u zetten wij ons graag in voor een vitale en aantrekkelijke leefomgeving.