HOME  |  Nieuws

Nieuws

Onderstaand nieuws plaatsen wij ook tweewekelijks in Schagen op Zondag.

 • Herinnering onderzoek uitbreidende ondernemers Schagen

  In februari en maart 2019 houden wij een digitale enquête naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers. Dit zijn ondernemers in de vijfentwintig dorpen en stad van het gemeentelijk gebied. Aan de ondernemers die zijn uitgenodigd en nog niet hebben ingevuld, vragen wij om dit toch te doen. Uit dit onderzoek willen wij graag inzichtelijk krijgen waar en wanneer de ondernemers willen uitbreiden.

 • Startende woningzoekenden kunnen gebruik maken van Starterslening Schagen

  Wij hebben de verordening Starterslening vastgesteld. Hiermee helpen wij startende woningzoekenden die een huis (nieuw of bestaand) willen kopen in Schagen, maar daar net niet voldoende inkomen voor hebben. Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel voor de starter is dat de eerste drie jaar geen maandlasten betaald hoeven te worden voor de lening.

 • Groep 5 Aloysiusschool doet anti-ballonnen verzoek aan burgemeester

  Vrijdag 8 februari kwamen Sofie Limmen en Valentina de Ruijter Perez, twee leerlingen uit groep 5 van de Aloysiusschool uit Schagen, langs om burgemeester Marjan van Kampen brieven te overhandigen. In deze brieven vragen de kinderen aan de burgemeester om geen ballonnen meer toe te staan. Dat staan we gemeente Schagen eigenlijk al niet toe. In feite doen de kinderen een (inter)nationale oproep.

 • 20 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap

  Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Er zijn in elke dorpskern van gemeente Schagen stembureaus te vinden. Binnenkort ontvangen de inwoners van gemeente Schagen de stempassen in huis, plus een lijst met partijen en verkiesbare personen. “Op 20 maart kiezen we wie namens ons in het bestuur van Provincie Noord-Holland en bij het Waterschap Hollands-Noorderkwartier mag plaatsnemen om uw belangen te vertegenwoordigen. Dat is ons democratisch recht,” legt burgemeester Marjan van Kampen uit. “Dit jaar is het 100 jaar geleden dat mannen én vrouwen het actief kiesrecht kregen en voortaan hun stem mochten uitbrengen bij verkiezingen. Dit laten wij natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. In september van dit jaar organiseren wij een moment om dit te vieren. ”

 • Lange geschiedenis Buitenvaert Schagerbrug

  Er is behoefte aan woningen in onze gemeente en ook in Schagerbrug. Daarom wil het college van de gemeente Schagen daar woningbouwontwikkeling aan de Schagerweg mogelijk maken. De ontwikkeling gaat uit van 40 woningen. Met aanbod in alle segmenten, zowel goedkope koop, huur, als midden-dure en dure koop.

 • Schager kermis 2019 telt 32 attracties

  Op de Schager kermis van 21 juni tot en met 30 juni 2019 krijgen 32 kermisattracties een plekje. Dit blijkt uit de vergunningsaanvraag die de kermisorganisatie Kabalt en De Voer bij ons heeft ingediend. In voorgaande jaren was altijd sprake van zo’n 35 kermisattracties.

 • Onderzoek naar strandbeleid gemeente Schagen

  Wat vinden inwoners, ondernemers en bezoekers van het strand en strandbeleid in de gemeente Schagen? Die vraag staat centraal in de evaluatie over het strandbeleid; beleid dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Burgemeester Marjan van Kampen: ”Hoewel het beleid slechts 2 jaar oud is, willen wij tóch graag weten wat inwoners, ondernemers en bezoekers er van vinden. Wat is goed en wat kan beter? Dat horen wij graag. Daarom krijgen inwoners die lid zijn van ons online inwonerspanel 14 februari een enquête gemaild met allerlei vragen over het strand.”

 • Woning in dorp of stad splitsen mag

  Je woning splitsen en de helft verkopen of verhuren, mag dat? In dorpen en stad van gemeente Schagen vaak wel. Ons gemeentebestuur van Schagen staat er in principe positief tegenover. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld dat er altijd een vergunning voor moet worden aangevraagd. Deze vergunning kan onder voorwaarden worden verleend. Een van de afwegingskaders is bijvoorbeeld dat er genoeg parkeergelegenheid moet zijn.

 • RUD NHN, Milieuplatform Zorg en West-Friese zorginstellingen trekken samen op om zorg sneller te verduurzamen

  Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg ondertekend. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Archief