HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • “Liever veiligheid horeca controleren dan gebouwen in buitengebied”

  Wat vindt onze inwoner belangrijk als het gaat om handhaving? Controle op brandveiligheid horeca staat met stip op één (70% vindt dit met cijfer 8.5). Jeugdgroepen bedwingen die overlast geven staat op nummer twee (65% vindt dit met cijfer 8.2). Op de derde plaats staan overlastgevende activiteiten als vuurwerk, loslopende honden en hinderlijk parkeren van (grote) voertuigen (41% met cijfer 8).

 • Gemeente blijft Schager Uitdaging ondersteunen

  Sinds 2015 steunen wij als gemeente de Schager uitdaging, een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en lokale ondernemers. Hoewel de steun niet verder dan 2017 was toegezegd, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten deze steun ook de komende drie jaar te blijven verlenen.

 • Gemeente kiest voor Sportfondsen Schagen

  Wij willen de exploitatie van de zwembaden en sporthallen ook na 2019 aan Sportfondsen Schagen toevertrouwen. Zolang zich geen geschikte kandidaten aanmelden die tegen dezelfde voorwaarden de exploitatie willen overnemen, is aanbesteding niet nodig.

 • Schagen in beroep tegen hoge uittreedsom Geestmerambacht

  Voorbij de uiterste zuidgrens van gemeente Schagen ligt in de gemeente Langedijk het recreatieschap Geestmerambacht. Fietsers kunnen daar onder de provinciale weg N504 door naar Warmenhuizen en andersom. Schagen was lid van de gemeenschappelijke regeling van dit recreatieschap, maar trad per 1 januari 2017 uit. Het recreatieschap eist nu een uittreedsom van ruim anderhalve ton. Zoveel geld wil Schagen niet betalen en daarom stapt de gemeente naar de rechter.

 • Eén digitaal gezicht voor havens en offshore

  Vanuit samenwerkingsverband De Kop Werkt! is de portal northseaenergygateway.com online gegaan. Deze site geeft alle zee- en luchthavens, maritieme bedrijven en opleidingen en energiebedrijven één gezicht naar buiten toe: dit is wat er allemaal gebeurt in de Kop van Noord-Holland.

 • In actie voor de Tapuit

  Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland). Door het duinlandschap voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en Landschap Noord-Holland hier wat aan doen. Het hoofddoel van het convenant is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt o.a. het evenementenbeleid aangepast aan het broedseizoen.

 • Aansluiting parallelweg N241 op Hartweg in Hollands Kroon

  De provincie Noord-Holland is bezig met de herinrichting van de N241. Een van de onderdelen is de aansluiting van de nieuwe parallelweg langs de Provincialeweg (N241) in Hollands Kroon op de Hartweg. De Hartweg is daardoor van 26 tot en met 30 juni 2017 afgesloten voor autoverkeer. Voor (brom-)fietsers wordt een tijdelijke fietspad langs de werkzaamheden gecreëerd. Het autoverkeer wordt omgeleid.

 • Mooie Veteranendag Schagen 2017

  Zaterdag 17 juni 2017 was de lokale Veteranendag Schagen in het dorpshuis van Warmenhuizen. Burgemeester Marjan van Kampen stond met de veteranen stil bij hun inzet in dienst van de vrijheid.

 • Frankendaelschool wint leliewedstrijd ‘Hollandse Tijden’

  De Frankendael uit Callantsoog is de grote winnaar van de wedstrijd ‘lelies broeien’. Zaterdagmorgen 17 juni ontvingen kinderen van deze school een grote beker. Tweede werd de Torenven uit Warmenhuizen en derde De Zwerm uit Sint Maarten.

 • Tijdelijke afsluiting Veilingweg in Warmenhuizen

  In de periode van 3 tot 21 juli wordt de nieuwe weg tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn met een kruising aangesloten op de Veilingweg. De nieuwe weg, ook wel de Ontbrekende Schakel genoemd, is de oost-west verbinding tussen de Dergmeerweg en de Veilingweg.

 • Let op met uw onkruidbrander

  Gaat u het onkruid in uw tuin met een onkruidbrander te lijf, zorg er dan voor dat u met het onkruid niet uw hele heg of zelfs huis wegbrandt. De brandweer heeft met meerdere branden te maken gehad die zijn ontstaan door onkruidbranders. Blijf op afstand van bebouwing. Kom met de vlam in ieder geval niet in de buurt van ventilatiegaten, dan kan het vuur het isolatiemateriaal tussen de muren in de brand steken.

 • Ondertekening contract voor acht woningen in Waarland

  Maandagmiddag 12 juni ondertekenden acht jonge inwoners van Waarland een contract met de gemeente. Dankzij dit contract wordt het mogelijk dat zij in hun eigen dorp voor zichzelf een woning mogen laten bouwen.

 • Bekendmaking van NRG Petten

  Hieronder vindt u de officiële bekendmaking over nucleair afval in Petten, zoals verschenen in de Staatscourant.

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Nadere uitleg over deze bekendmaking staat  op de website van ANVS.

 • Kindertelefoon blijft toch landelijk

  Enkele weken geleden was er sprake van landelijke stopzetting van financiering aan de Kindertelefoon. Gemeente Schagen werd, net als andere gemeenten, gevraagd om dan als gemeente een overeenkomst te sluiten. Dat wilde gemeente Schagen doen, maar het blijkt niet meer nodig. De rijksoverheid betaalt.

 • Gemeente Schagen stimuleert duurzaam autorijden

  Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland en metropoolregio Amsterdam (MRA-E). Wethouder Sigge van der Veek legt uit; “Via deze samenwerking komen meer laadpalen voor particulier én openbaar gebruik in Schagen te staan. Gemeente Schagen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door meer laadpalen te plaatsen, stimuleren wij duurzaam autorijden.”

Archief