HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Ondersteuning op maat voor mantelzorgers

  U ziet uzelf misschien niet als 'mantelzorger'. U vindt het heel gewoon om voor uw zieke partner, ouder of buurvrouw te zorgen. Dat doet u uit liefde en dat is mooi! Maar u vervult hiermee een enorm belangrijke taak in de samenleving. Als gemeente willen we u hier graag bij ondersteunen met maatwerkoplossingen waar u écht iets aan heeft. Dat kunnen we het beste als u zich als mantelzorger aanmeldt bij het Mantelzorgcentrum. U kunt dan ook met ons meedenken over mantelzorgbeleid. Mantelzorg is van grote waarde voor de maatschappij, laten we het samen doen!

 • Wandelnetwerk Noord-Holland viert feest

  Vrijdag 19 mei gaf wethouder Sigge van der Veek samen met collega’s wethouder Theo Mesker van gemeente Hollands Kroon en Odd Wagner, wethouder Den Helder, het startsein voor de feestelijke openingswandeling van het Wandelnetwerk Noord-Holland. Het Wandelnetwerk Noord-Holland heeft ruim 770 kilometer aan nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland ontwikkeld. “Het netwerk verbindt diverse gemeenten door schitterende routes. Iedere gemeente heeft zijn eigen schoonheden. De variatie van stad, strand en platteland kenmerkt gemeente Schagen”, aldus wethouder Van der Veek.

 • Gemeentehuis in 360 graden

  Zaterdag 20 mei konden alle belangstellenden een kijkje nemen in het verbouwde gemeentehuis. Gemeenteraadsleden gaven ieder kwartier een rondleiding door gebouw. De belangstelling was groot. Voor een ieder die niet kon komen en toch nieuwsgierig is hoe het gebouw er uitziet? Is er nu de mogelijkheid om met en 360 graden film een kijkje in het gemeentehuis nemen.

 • Afvalinzameling op Hemelvaartsdag

  Tijdens Hemelvaart zamelt HVC geen huishoudelijk afval in.

 • Langer zelfstandig reizen

  Als u ouder wordt of een beperking heeft, kan zelfstandig reizen moeilijker worden. Woont u in de gemeente Schagen? Dan kunt u gebruik maken van verschillende vervoerders. Bijvoorbeeld de vervoerders die gebruik maken van vrijwilligers zoals de Seniorenbus Schagen, de 60+ Bus en Graag Gedaan. Of van commerciële vervoerders zoals een aantal taxibedrijven.

 • Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en Woonzorggroep Samen ontwikkelen zorgarrangement voor werven personeel

  Het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en Woonzorggroep Samen hebben de handen ineen geslagen om oplossingen te vinden voor het toenemende tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de zorgsector. De genoemde partijen hebben een zorgarrangement opgezet, dat mensen vanuit een uitkeringssituatie nieuwe kansen op de arbeidsmarkt biedt.

 • DNA wordt Duurzaam Schagen

  De naam van de politieke partij DNA (Duurzaam Alternatief Schagen) verandert in Duurzaam Schagen. De partij had hiervoor een verzoek ingediend bij de voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met de nieuwe naam Duurzaam Schagen doet de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In het zogeheten ‘register aanduidingen politieke groeperingen’ is de naam ook veranderd.

 • Bijeenkomst activiteiten-ervaring van verenigingen

  Het is twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Schagen het subsidiebeleid heeft vastgesteld. Daarover wil de gemeente graag met verenigingen in gesprek. Er zijn in die twee jaar vast ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld dat een vereniging een samenwerking is aangegaan, nieuwe activiteiten is gestart of iets juist niet meer doet. Wat zijn de plannen van verenigingen voor de toekomst? Ter inspiratie aan andere verenigingen wordt ook gesproken over activiteiten die zijn ondernomen om inkomsten te generen.

 • Projecten in Sint Maartenszee

  Onze gemeenteraad krijgt in juli het voorstel om in te stemmen met uitgangspunten voor projecten in Sint Maartenszee.  Dit plan zou in mei al deels aan de raad worden voorgelegd, maar wordt nu compleet gemaakt. Een actieplan en, waar mogelijk, met financiële onderbouwing komt er bij. Daardoor kan de raad er in juli goed over besluiten.

 • Lagerhuisdebat Strategische Visie 2040

  Hoe leven we in 2040? Wonen er over ruim 20 jaar alleen pensionado’s in de gemeente Schagen? Of kunnen jongeren hier HBO-onderwijs volgen?

 • Eerste schepen al onderweg naar Sail Den Helder 2017!

  Het wordt spannend nu de eerste twee schepen al zijn vertrokken voor hun lange reis op weg naar Den Helder. Op 8 april dit jaar vertrok de Bulgaarse Royal Helena vanuit haar thuishaven Varna.

 • Verlenging dienstverleningsovereenkomst HVC

  De huisvuilcentrale (HVC) en wij als gemeente verlengen onze onderlinge dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit betreft de afvalinzameling, -verwerking en vermarkting. De huidige dienstverleningsovereenkomst 2007-2017 eindigt dit jaar. Het is van belang deze DVO met HVC tijdig te vernieuwen, zodat rollen, taken en verantwoordelijkheden bekend zijn. Daarmee kan de goede dienstverlening gewaarborgd blijven.

 • Gemeente Schagen stimuleert duurzaam autorijden

  Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland en metropoolregio Amsterdam (MRA-E). Wethouder Sigge van der Veek legt uit; “Via deze samenwerking komen meer laadpalen voor particulier én openbaar gebruik in Schagen te staan. Gemeente Schagen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door meer laadpalen te plaatsen, stimuleren wij duurzaam autorijden.”

Archief