HOME  |  Nieuws

Nieuws

Onderstaand nieuws plaatsen wij ook tweewekelijks in Schagen op Zondag.

 • Planten Freedom Flame tulpen

  Woensdag 02 mei om 10.30 uur worden in aanwezigheid van burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen en het bestuur van Stichting FreedomFlame NL, de eerste bakken met Freedom Flame tulpen geplaatst. Dat gebeurt bij het oorlogsmonument op de hoek Dorpsstraat/Posthoorn te Warmenhuizen.

 • Nieuwe opzet veldbezoeken

  Afgelopen jaren organiseerde gemeente Schagen veldbezoeken. Om samen met haar bewoners door een dorp of wijk te lopen om te kijken waar het beter kon. Deze veldbezoeken waren veelal tijdens werktijd. Wethouder Hans Heddes; “Veel inwoners gaven aan niet bij deze bezoeken aan te kunnen sluiten vanwege de tijden. Zij gaven hun opmerkingen dan via andere kanalen door. Ook waren er bezoeken waarbij er helemaal geen inwoners kwamen opdagen.” Daarom besloot de gemeente de veldbezoeken op een andere manier in te steken. Want de behoefte om samen met de gemeente acties op te pakken is er wel degelijk.

 • Vrijmarkt in Schagen

  Op Koningsdag, zaterdag 27 april, zijn er vrijmarkten. Ook in stad en dorpen van gemeente Schagen. Omdat de openbare weg wordt gebruikt en er voldoende orde en veiligheid moet blijven, gelden er spelregels. Met name voor stad Schagen.

 • Collectieve inkoop Zon op Zand

  Begin 2019 heeft de Zakenclub ’t Zand het initiatief genomen om het bedrijventerrein Kolksluis te verduurzamen. Ter voorbereiding hebben zij hiervoor gesprekken gevoerd met adviesbureau Groot Ecobouw, de gemeente Schagen en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

 • Veel interesse in Duurzaamheidslening

  Vanaf begin 2019 kunnen inwoners in Schagen een Duurzaamheidslening afsluiten voor het verduurzamen van hun woning. De eerste 100 leningen zijn inmiddels verstrekt. Momenteel is er voor ruim 356.000 euro aangevraagd voor het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van bestaande woningen in Schagen. De lening kan worden verstrekt voor bijvoorbeeld het na-isoleren van de vloer, gevel of het dak of het plaatsen van zonnepanelen.

 • Bodemonderzoek voor woningbouw Denneweg Callantsoog

  De beoogde woningbouwlocatie aan de Denneweg in Callantsoog krijgt binnenkort bodemonderzoek. Dit milieutechnische onderzoek wordt gedaan door Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV, in opdracht van de gemeente.

 • Programma’s 4 mei-herdenkingen Schagen

  Het jaarthema dit jaar is: In vrijheid kiezen.

  “…Dit jaar vieren we dat het algemeen kiesrecht precies honderd jaar bestaat. We zijn ons bewust van de strijd die ervoor is gevoerd, met name door arbeiders en vrouwen. En we kennen de waarden die erachter schuilgaan: een gelijke behandeling ongeacht geslacht, afkomst of religie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtspraak en respect voor minderheden. In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan om zelfstandig te denken, om je als individu goed te informeren, je een mening te vormen en om je kritisch te verhouden tot de zelfgekozen volksvertegenwoordiging en regering. Het vraagt en stimuleert betrokkenheid…”

  Door Khadija Arib

 • Reserve stembureauleden en reserve tellers gezocht

  Op donderdag 23 mei 2019 is in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de vijf jaar gehouden. Ook in de andere landen van de Europese Unie wordt in de periode van 23 tot en met 26 mei gestemd. Het Europese Parlement heeft 705 leden. Daarvan komen er 29 uit Nederland.

 • Ondernemersflyer over inkoop en aanbestedingen

  Ondernemers kunnen inschrijven op aanbestedingen van gemeenten en andere overheden. Het aanbestedingsproces wordt soms als ingewikkeld ervaren. Om het inschrijven op aanbestedingen toegankelijker te maken, hebben de overheden uit de regio Noord-Holland Noord een flyer uitgebracht. In deze flyer staan aandachtspunten die een ondernemer helpen om in te schrijven op een aanbesteding.

 • Palmpasen voor burgemeester

  “Onze burgemeester zorgt voor iedereen, maar wie zorgt eigenlijk voor onze burgemeester?” Die vraag kwam op bij drie kinderen uit groep 7 van de Sint Jansschool uit Waarland. Daarom kwamen Fenna, Maaike en Jan op woensdag 17 april hun Palmpasenstok brengen in het gemeentehuis.

 • Inwoners en bezoekers tevreden over strandbeleid gemeente Schagen

  Inwoners en bezoekers zijn tevreden over ons het strandbeleid. Dat blijkt uit een enquête die wij hebben gehouden onder inwoners, ondernemers en bezoekers die het strand bezoeken. Wij wilden weten of het strandbeleid uit 2016 voldoet of dat het beter kan. Uit de enquête – die zowel leden van het inwonerspanel konden invullen als niet-leden - blijkt dat strandbezoekers het meest tevreden zijn over de toegankelijkheid van het strand, gevolgd door hoe schoon het strand is.

 • Bestemmingsplan Park de Horn ‘bevroren’

  De gemeenteraad heeft op 9 april in beslotenheid het voorbereidingsbesluit voor Park de Horn vastgesteld. Dit houdt in dat het geldende bestemmingsplan is “bevroren”. Alle aanvragen moeten daarmee worden aangehouden. Hiermee voorkomen wij dat er ongewenste gebouwen op het park kunnen komen of dat daarover discussie ontstaat.

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwing Makado

  De omgevingsaanvraag voor de verbouwing van winkelcentrum Makado is binnen.

  In feite vraagt Makado Schagen B.V. hiermee toestemming voor de verbouwingsplannen; in deze aanvraag staat wat de plannen zijn.

 • Energy & Health Campus levert extra banen op

  Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ten behoeve van de toekomstige Energy & Health Campus in Petten onderzoek laten doen naar de arbeidsmarkt en de relatie met het onderwijs. Vooral om op de toekomst voorbereid te zijn.

 • Gebiedscoördinator verbindt inwoners en initiatiefnemers

  De leefbaarheid in een dorp kan niet bestaan zonder de inwoners zelf. Als zij plannen of een idee hebben om hun dorp, wijk of buurt aantrekkelijker te maken, helpt de Gebiedscoördinator van ons graag mee. Omdat de Gebiedscoördinator speciaal is aangesteld als verbinder tussen organisaties en inwoners.

 • Verdeling twee euro per inwoner

  Dit jaar hebben wij aan vrijwel alle dorpsraden en wijkverenigingen € 2,- per inwoner van hun gebied uitgekeerd. Dat geld kunnen de inwoners naar eigen inzicht besteden voor initiatieven in hun buurt, dorp of wijk. Wie een idee heeft voor de eigen buurt, dorp of wijk, kan contact opnemen met de eigen dorpsraad of wijkvereniging.

 • Rookverbod in natuurgebieden

  Per direct geldt een rookverbod in natuurgebieden in de gehele gemeente Schagen. Hieronder vallen ook de duinen langs de 17 kilometer kuststrook van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten. Het verbod geldt in bossen, op heide of veengronden en in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan. Overtreders krijgen direct een boete opgelegd.

 • Gemeente Schagen sluit 2018 af met een plus

  Gemeente Schagen sluit 2018 financieel af met zwarte cijfers. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van € 360.000,- Het positieve verschil komt vooral door extra inkomsten uit (bouw)leges die we ontvangen hebben.

 • Wethouder ontvangt poster Schager wijkenlopen

  Wethouder Joke Kruit (sportzaken) is de eerste die vrijdag 12 april een poster ontving van de Schager wijkenlopen. Deze werd aangeboden door de organisatie; Co Wiskerke (TAS’82), Kirsha de Vries (Omring Thuiszorg) en Sigrid Schweitzer (Sportservice Schagen).