HOME  |  Nieuws

Nieuws

Onderstaand nieuws plaatsen wij ook tweewekelijks in Schager Nieuwsblad.

 • Het gemeentehuis is een mobipunt

  Sinds deze maand is het gemeentehuis een mobipunt. Dit betekent dat er vier deelfietsen en twee deelauto’s staan. De medewerkers van de gemeente delen de auto’s en fietsen met inwoners. We hebben ervoor gekozen om twee van de eigen auto’s weg te doen en in plaats daarvan twee deelauto’s te leasen. Deze auto’s zijn ook beschikbaar voor particulieren. Waar de gemeentelijke auto voorheen minimaal 60 procent van de tijd stil stond, kan deze nu optimaler worden gebruikt door hem te delen met inwoners.

 • Bijdrage van “De Dijken” voor Zonneparkfonds gemeente Schagen

  Op 22 juli stortte Jan Pronk van Zonnepark de Dijken een bijdrage van €98.000,- in het Zonneparkfonds van de gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer ontving de bijdrage en gaf deze door aan Henk van Zanten en Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging. Zij beheren het Zonneparkfonds gemeente Schagen. Het Zonneparkfonds ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening in de omgeving van een zonnepark. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie en oplevering van Zonnepark de Dijken in Tuitjenhorn.

 • Gemeente Schagen investeert in sociale ontmoeting in Petten

  Het college van Schagen heeft op 20 juli 2021 besloten, mede naar aanleiding van signalen uit het dorp, om voor maximaal € 300.000 te willen investeren in de sociale ontmoeting in Petten. Hiermee wil het college voor nu en in de toekomst sociale ontmoeting stimuleren en daarmee de sociale samenhang in Petten. Onderdeel daarvan is een effectief en gezond gebruik, beheer en exploitatie van de MFR en het voormalige VVV-gebouw waarin het DOP is gehuisvest.

 • Compliment van Schagen voor Raymund Tromp

  Vrijdag 23 juli 2021 reikte wethouder Sigge van der Veek het Compliment van Schagen uit aan Raymund Tromp, vrijwilliger bij diverse projecten.  

 • Koninklijke onderscheiding voor Piet Pater uit Waarland

  Donderdag 22 juli reikte burgemeester Marjan van Kampen een Koninklijke Onderscheiding uit aan Piet Pater uit Waarland. Dit gebeurde bij de IJsclub Waarland, die te vinden is achter het bedrijf van de firma Pater aan de Kerkstraat in Waarland.

 • Adamsland; Wonen in Weelde

  Op een prachtige locatie in Waarland aan de Veluweweg wordt een woonwijk gerealiseerd met 35 woningen, genaamd ‘Adamsland’. In een ruim en groen opgezet openbaar gebied bouwt Bouwend Waarland projectmatig elf goedkope rijwoningen en acht hoekwoningen. Daarnaast worden vier kavels uitgegeven voor twee-onder-een-kapwoningen en twaalf kavels voor vrijstaande woningen. Adamsland wordt ontsloten op de Veluweweg. De toegangsweg wordt gerealiseerd naast nummer 44.

 • Gevaar omvallende bomen langs Veilingweg en Stationsstraat in Warmenhuizen

  Circa 40 bomen langs de Veilingweg en de Stationsstraat in Warmenhuizen blijken niet stevig meer te staan na het leggen van nieuwe elektrakabels in het fietspad. De wortels zijn aan één kant verwijderd tijdens het leggen van de kabels door Alliander. We zijn genoodzaakt om de bomen te verwijderen. Het gevaar dat de bomen omwaaien omdat ze aan één kant geen wortels meer hebben is groot. Op zeer korte termijn halen we de bomen weg.

 • Ornamenten Trapmancomplex terug aan de Laan

  Het nieuwe appartementencomplex aan De Laan is bijna voltooid. De aanleg van parkeerplaatsen aan de achterzijde is nog gaande. Waar ooit drukkerij Trapman en later jongerencentrum ‘Trapman’ stond, staan nu nieuwe woningen. Ter ere van de historie, en op initiatief van de gemeenteraad, zijn twee karakteristieke ornamenten van het Trapmangebouw teruggeplaatst in de gevel van het nieuwe gebouw.

 • Slachtoffers cybercriminaliteit die hun verhaal willen doen

  Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in Noord-Holland in 2020 fors gestegen. Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV) en Slachtofferhulp Nederland inwoners van Noord-Holland voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen.

 • Milieueffectrapport bestemmingsplannen ontwikkeling PALLAS-reactor bijna compleet

  Het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van de PALLAS-reactor in onze gemeente geeft een goed beeld van de milieugevolgen, maar er ontbreekt nog informatie over de gevolgen voor nabijgelegen duinnatuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan ons als gemeente Schagen. We hadden de Commissie gevraagd om de inhoud van het rapport te beoordelen.

 • Onderzoek Wengeweg in Warmenhuizen

  Sinds maandag 16 november vindt er een onderzoek plaats op het terrein van de firma Pronk aan de Wengeweg 2/2a in Warmenhuizen.