Jozef Israelstraat

Basisschool De Ark aan de Jozef Israëlsstraat in Schagen, verplaatsen we naar een nieuwbouwlocatie aan de Vincent van Goghlaan. Hierdoor komt de locatie aan de Jozef Israëlstraat vrij. Die gaan we opnieuw invullen. In 2018 is besloten dat er op deze plek in ieder geval een nieuwe gymzaal moet komen voor de kinderen van de basisscholen de Ark en de Aloysius. Daarnaast bereiden wij een plan voor om op deze locatie woningen te ontwikkelen inclusief parkeren en groen.

In januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om via een prijsvraag onder een aantal geselecteerde partijen een woningplan voor de locatie te krijgen. In dat kader zijn er 5 plannen ingediend waaruit twee plannen geselecteerd zijn. De beide plannen zijn in het voorjaar van 2021 via het participatieplatform samen.schagen.nl aan de inwoners gepresenteerd en voor reactie beschikbaar komen. Het college heeft vervolgens op 8 juni besloten om in principe te gunnen aan de ontwikkelaar Pentas Vastgoedontwikkeling BV. Deze ontwikkelaar heeft met de planvisie “Groene Traverse” een woningbouwplan ontworpen waar we verder invulling aan willen geven op deze locatie.

De verwachting is dat wij de overeenkomst met de ontwikkelaar nog voor de 1 januari 2022 afronden waarna in de eerste helft van 2022 het plan verder uitgewerkt wordt. Ook wordt er een bestemmingsplan voorbereid om de ontwikkeling planologisch en juridisch te borgen.