Landsheer

In de nieuwe wijk Landsheer worden 153 woningen gebouwd, waarvan 62 sociale huur- en goedkope koopwoningen. Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. Zeeman Vastgoed realiseert ook middel dure en dure koopwoningen.

De 18 vrije kavels zijn inmiddels allemaal door de gemeente verkocht.

Het bouwrijp maken van Landsheer is aan het eind van dit jaar klaar. Dan zijn ook de nutsvoorzieningen aangelegd.

Deze maand (oktober) zijn de starterswoningen van Startblock geplaatst. Deze woningen zijn in de fabriek van StartBlock afgebouwd. Begin december dit jaar staat de oplevering van deze woningen gepland. De kopers kunnen dus voor de Kerst wonen!

De verkoop van het resterende programma wordt gestart eind oktober 2022. De bouw zal in 2024 af zijn.

Plattegrond woningbouw Landsheer Warmenhuizen

Wanneer kun je je inschrijven voor een woning?

Voor informatie over een projectmatige koopwoning in het plan Landsheer verwijzen wij u naar de website WoneninLandsheer.nl van ZeemanVastgoed.

Nieuwsbrief

Wij verspreiden regelmatig een nieuwsbrief met een update van de woningbouwontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Vul dan het aanmeldformulier in.

Meest recente nieuwsbrief

Projectgroep

Wij werken al een paar jaar samen met een externe projectgroep die bestaat uit inwoners van Warmenhuizen en een aantal leden van de dorpsraad; Ber Meulemans, Geraldine Kos, Mitchel Groen, Thijs de Nijs, Jeroen Steenbergen, Paul van de Kruk, Peter Nannes, Matthé Mosch en Marco van Rossum.