Landsheer

In de nieuwe wijk Landsheer worden 153 woningen gebouwd, waarvan 62 sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (vanaf € 218.820,-). Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. ZeemanVastgoed zal naast het woningbouwprogramma ook middel-dure en dure koopwoningen realiseren.

De 18 vrije kavels zullen door de gemeente worden verkocht. De verkoop start half mei 2022 en de inschrijving hierop sluit op 6 juni 2022! De loting is dan op 9 juni 2022.

Aan de hand van het bestemmingsplan werkt ZeemanVastgoed aan het ontwerp van de woningen die in de wijk zullen worden gerealiseerd. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken; afronding daarvan zal in september 2022 zijn.

De verkoop van de woningen door Zeeman wordt gestart eind mei 2022. De eerste woningen die in de verkoop gaan zijn 28 de goedkope koopwoningen, de zogenaamde Startblock woningen. Deze zullen in het 3de en 4de kwartaal van 2022 worden gebouwd, dus kan daar voor de Kerst van 2022 in worden gewoond.

De overige woningen komen na de zomer in de verkoop, waarvan de bouw start in het eerste kwartaal van 2023. Begin 2025 kan de nieuwe wijk dan zijn afgerond.

Plattegrond woningbouw Landsheer Warmenhuizen

Wanneer kun je je inschrijven voor een woning?

Voor informatie over een projectmatige koopwoning in het plan Landsheer verwijzen wij u naar de website Wonen in Landsheer.nl van ZeemanVastgoed.

Nieuwsbrief

Wij verspreiden regelmatig een nieuwsbrief met een update van de woningbouwontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Vul dan het aanmeldformulier in.

Meest recente nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 december 2021

Projectgroep

Wij hebben een projectgroep met inwoners uit Warmenhuizen in het leven geroepen. In een intensief interactief proces gaan we samen woningbouwmogelijkheden en de woonwensen voor de uitbreiding van Warmenhuizen verkennen en opzetten.

De projectgroep bestaat uit drie leden van de dorpsraad. Dit zijn Marco van Rossum, Peter Nannes en Matthé Mosch. Ook zijn andere bewoners in de projectgroep aangehaakt: Ber Meulemans, Geraldine Kos, Mitchel Groen, Thijs de Nijs, Jeroen Steenbergen en Paul van de Kruk.