Microturbines op agrarisch erf

Uit het participatietraject van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 is naar voren gekomen dat er veel interesse is voor kleine windmolens in het buitengebied. Daarom heeft de Regionale Energiestrategie Noord-Holland een handreiking gemaakt voor de plaatsing van deze microturbines. De handreiking hebben wij uitgewerkt in beleid. Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad het beleid Microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak buitengebied vastgesteld. Het beleid Microturbines Schagen en de handreiking is te vinden op overheid.nl.

Heeft u na het lezen van het beleid vragen over de mogelijkheden rond het plaatsen van een microturbine? Dan kunt u altijd een consult aanvragen bij ons. Meer informatie staat op de pagina Consult bouwkundige vragen.