Opvang statushouders

Aan de Bosweg 14 in ’t Zand worden tijdelijk ongeveer 50 asielzoekers opgevangen. Dit zijn 27 kinderen en 23 volwassen veelal vrouwen. Deze opvang blijft ingezet worden tot in ieder geval 1 januari 2023. Samen met de eigenaar van het pand zorgen wij dat de mensen daar fatsoenlijk kunnen verblijven. Tijdens de dag en nacht is er een gastheer of -vrouw aanwezig die zorgt dat de huisregels worden nageleefd en dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt.

Noodsituatie

Het asielzoekersopvangcentrum in Ter Apel zit al enige tijd ‘overvol’. Om het opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten, bouwde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een nood paviljoentent om daar mensen op te vangen. Deze noodopvang is onlangs gesloten. Hierdoor verblijven er nu dagelijks 500 tot 700 mensen te veel dan dat de opvang aan kan. Dat geeft risico’s voor de gezondheid en veiligheid. De Rijksoverheid heeft naast de opdracht voor de opvang Oekraïense vluchtelingen ook gevraagd aan de gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de asielzoekers. Alle burgemeesters hebben besloten om samen tijdelijk extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren.