Centrumontwikkeling Waldervaart

Waldervaart

Centrumontwikkeling Waldervaart

Woonwijk Waldervaart, aan de westkant van stad Schagen, is een typische jaren ’70 buurt. Met een wijkwinkelcentrum en voorzieningen. Basisscholen, kinderopvang en een sporthal staan in het centrum van de wijk. De voorzieningen zijn verouderd. Daarom werken wij samen met de belangrijkste stakeholders aan een gedragen stedenbouwkundig plan. Voor een mooi, duurzaam en toekomstbestendig centrumgebied van Waldervaart.

De wens is dat het centrum een nieuw hart van de wijk vormt. Waarin functies in het kader van winkelen, sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar versterken. En waar ‘ontmoeten’ wordt aangemoedigd door de inrichting van de openbare ruimte.

Daarnaast is Waldervaart een wijk met veel groen in het openbare gebied. Dit is in de afgelopen jaren opgeknapt. Het centrale “park” was bij deze renovatie nog niet betrokken. Het ontwerp voldoet niet meer geheel meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Dat bood een kans. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van meerdere onderdelen in de openbare ruimte meetelt. Zoals de groenvoorziening, de fiets- en voetpaden, de openbare verlichting en de indeling van het park.

Daarom werken wij in nauwe samenwerking met de bewoners en gebruikers van het park aan de renovatie van het park.

Nieuws

Wij verspreiden eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief met een update van de centrum- en parkontwikkeling. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Vul dan het contactformulier hieronder in bij “Meer weten of vragen?”.

Meer weten of vragen?