Home

Waldervaart

Home

Centrum- & parkontwikkeling Waldervaart

6 juni inwonersbijeenkomst

Woonwijk Waldervaart aan de westkant van stad Schagen is een typische jaren ’70 buurt. Met een winkelcentrum en voorzieningen, zoals basisscholen, kinderopvang en een sporthal, in het centrum van de wijk. Nu de voorzieningen zijn verouderd, werken wij samen met belanghebbenden en bewoners aan een nieuw plan.

Daarnaast is de Waldervaart ook een wijk met veel groen in het openbare gebied. In de afgelopen jaren is het openbaar gebied in de wijk volledig integraal opgeknapt. Het centrale “park” is bij deze renovatie nog niet opgepakt. Het ontwerp voldoet niet meer geheel meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Wij vinden het daarom belangrijk dat we naar de kwaliteit van de onderdelen in de openbare ruimte kijken, zoals de groenvoorziening, de fiets- en voetpaden, de openbare verlichting en de indeling van het park.

Daarom werken wij ook in nauwe samenwerking met de bewoners en gebruikers van het park aan de renovatie van het park. Het voorlopige ontwerp en de kostenraming moeten dit jaar gereed zijn. Het project wordt daarna in fases uitgevoerd in 2019 tot en met 2021.

Onder het tabblad ‘Nieuwsbrieven’ leest u over de laatste ontwikkelingen van het centrum en het park.

Centrumontwikkeling  Parkontwikkeling