Aanvragen urgentieverklaring

Inloggen

Voor het invullen van dit formulier, heeft u uw DigiD nodig. U krijgt maximaal 15 minuten per pagina de tijd om de gevraagde gegevens in te vullen. Deze tijd is zo kort in verband met de veiligheid. Blijft u langer op een pagina? Dan sluit de pagina af. En moet u opnieuw inloggen.

Let op!

Nadat u de aanvraag heeft ingevuld klikt u in het overzicht op betalen. U dient de €75,- voor de behandeling van uw aanvraag voor een urgentieverklaring/huisvestingsvergunning direct te betalen. Zonder betaling wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

De kosten van €75,- gelden voor het behandelen van uw aanvraag. Dat bedrag wordt dus niet teruggestort als na het behandelen van uw aanvraag blijkt dat u NIET in aanmerking komt voor een urgentieverklaring/huisvestingsvergunning.

Zorgt u ervoor dat u onderstaande gegevens beschikbaar heeft voordat u het formulier gaat invullen:

  • Uw DigiD inloggegevens.
  • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via Mijn Belastingdienst of op te vragen via de belastingtelefoon (0800) 05 43).
  • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar of ouder.
  • Reactieverleden vanuit Woonmatch.
  • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
  • Specifieke bewijsstukken die nodig zijn per ‘urgentiecategorie’.
  • Verhuurdersverklaring (niet nodig als u nooit of niet recent gehuurd heeft).