Adres- en woonfraude

Algemeen

Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt? Óf dat een adres niet gebruikt wordt zoals de wet dat aangeeft? Laat ons dat weten! Vul dan het formulier adres- en woonfraude in.

Hoe is adres- en woonfraude te herkennen?

  • Als de huurder van een woning iemand anders in de woning laat wonen. Dit kan gratis of tegen betaling zijn. U kunt hierbij denken aan ingebruikneming of onderverhuur voor langere tijd aan anderen (waaronder ook inwonende kinderen in een seniorencomplex), maar ook bijvoorbeeld verhuur via airbnb.
  • Ee woning die alleen als postadres wordt gebruikt.
  • Een woning lange tijd leeg staat en de bewoner dus geen hoofdverblijf in de woning houdt.
  • Een woning waarbij veel verschillende personen langskomen.
  • Een woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Zoals bijvoorbeeld hennepteelt of andere druggerelateerde activiteiten, prostitutie of als fietsenherstelplaats.

Waarom is het belangrijk om dit te melden?

Er is een tekort op de woningmarkt. Adres- en woonfraude heeft een negatief gevolg voor de mensen die op zoek zijn naar een woning. Hierbij kunt u denken aan langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning.

Adres- en woonfraude speelt fraude met overheidsgeld in de hand. Iemand die adres- en/of woonfraude pleegt, pleegt vaak ook fraude met uitkeringen of ontvangt onterecht toeslagen. Daarnaast zorgt adres- en woonfraude vaak voor een onveilig gevoel in de wijk.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Steun met overheidsgeld moet komen bij de mensen die daar recht op hebben. Daarvoor is het belangrijk dat de BRP de juiste adressen bevat. Alle overheden werken met deze BRP. De gemeente Schagen kan onderzoek uitvoeren om te controleren of een burger (nog steeds) woont waar hij/zij staat ingeschreven. Het doel is de kwaliteit van de BRP te bewaken.

Door gemeenschappelijk adresonderzoek te doen komen fraudeurs met hun verkeerde adres of onterechte toeslag eerder aan het licht. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) maakt die samenwerking beter mogelijk. De gemeente Schagen neemt deel aan de LAA. Het LAA is een samenwerkingsverband van meerdere ministeries en hun uitvoeringsorganisatie, zoals de Sociale Verzekeringsbank, Duo, Politie en Belastingdienst.

Het doel van de LAA is het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adres gerelateerde fraude.

Wilt u meer informatie over de LAA? Kijk dan op de  website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.