Adviesraad Sociaal Domein Schagen

Algemeen

Sinds november 2022 heeft de gemeente Schagen een Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD geeft aan de wethouder sociaal domein gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein. Centraal daarbij is het antwoord op de vraag: ‘’wat heeft iedere inwoner van Schagen nodig om te kunnen ontmoeten, wonen, (samen) leven, werken en zorgen?’’ Anders gezegd, hoe kunnen de inwoners van Schagen met al zijn dorpskernen meedoen in de samenleving van Schagen. Ongevraagd advies kan de ASD altijd uitbrengen. Bij het gevraagde advies legt de wethouder de ASD het concept beleid voor.

Wat doet de adviesraad

Het college stelt de ASD in de gelegenheid advies uit te brengen over onderwerpen, die betrekking hebben op de Wmo- en Jeugdhulp en op de Participatiewet. De ASD heeft de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Nadat de ASD een advies heeft uitgebracht, informeert het college de Adviesraad over wat zij met een advies heeft gedaan.

De Adviesraad bestaat uit vier werkgroepen: 1) opgroeien en opvoeden, 2) participeren (meedoen, werk, vrijwilligerswerk, inloop, dagbesteding), 3) bestaanszekerheid, 4) wonen, leefomgeving en mobiliteit. De leden nemen deel aan een (of meerdere) werkgroep(en) die het beste bij hen past.

Communicatie met de gemeente en uitwisseling van informatie verloopt via de verbindingsambtenaar. De ASD heeft tenminste tweemaal per jaar overleg met de verantwoordelijke wethouder. Daarnaast heeft de ASD een ondersteuner die veel werk verzet. Op die manier kunnen de leden van de ASD zich bezighouden met hun taak, het geven van advies.

De ASD is niet bedoeld om individuele belangen te behartigen en is geen klachtencommissie. Maar als u vindt dat zaken rond de Wmo- of Jeugdhulp of de Participatiewet niet goed zijn geregeld, wil de Adviesraad dat graag van u horen. Ook horen zij graag van u waar u tegen aan loopt en wat uw ervaringen zijn. Alleen dan kan de ASD bij het uitbrengen van adviezen aan het college signalen uit de praktijk meenemen.

Wat kun je betekenen voor de Adviesraad Sociaal Domein

Door deel te nemen aan de vergaderingen van de ASD en zijn werkgroepen laat je je stem horen en kun je inbreng hebben op het beleid van het sociaal domein van de gemeente Schagen. Je brengt je eigen ervaring mee, je bent bereid verder te kijken dan je eigen belang en je wilt dat Schagen een gemeente is waar het fijn wonen, werken en leven is.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar was.sleutelberg@gmail.com.

U kunt ook een brief sturen naar:
Adviesraad Sociaal Domein Schagen
p/a A. Mauvestraat 42
1741 JJ Schagen