Arbeidsvoorwaarden

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste arbeidsvoorwaarden (versie 2023).

CAO

Op werknemers in dienst van een gemeente is de CAO gemeenten van toepassing.

Salaris

Onze werknemers krijgen een salaris volgens vastgestelde salarisschalen. De hoogte van het salaris is  afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal die hoort bij de functie. Elke schaal bestaat uit 11 periodieken. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, wordt jaarlijks één periodiek verhoogd. Deze verhoging vindt alleen plaats bij goed functioneren. Het salaris wordt betaald op de 15de van de maand of als dat in een weekend valt op de vrijdag ervoor.

Individueel Keuzebudget

Naast het salaris krijgen de werknemers een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is 17,05 % van het salaris en wordt maandelijks opgebouwd. Het IKB is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Maandelijks kunnen werknemers ervoor kiezen om het IKB  uit te laten betalen.  Of ze kunnen het besteden aan bijvoorbeeld verlof, studie, fiscaal voordeel voor de aanschaf van een fiets of aan vakbondscontributie. 

Arbeidsduur en flexibel werken

Een volledige werkweek is 36 uur. Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk. Voor een aantal functies bijvoorbeeld publieksfuncties, functies bij het Serviceteam en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is de flexibiliteit beperkt.

Vergoeding woon-werk verkeer en thuiswerken

Per 1 mei 2023 wijzigt de thuiswerkvergoeding van € 2,00 naar € 2,15 plus € 0,85 internetvergoeding. Voor het thuiswerken kunnen werknemers een thuiswerkvergoeding á € 3,00 per dag declareren. Voor reizen naar de gemeentehuis kunnen de kilometers worden gedeclareerd à € 0,21 per km. Per werkdag kies je één van deze vergoedingen.

Bring Your Own Device (BYOD)

Werknemers bij onze gemeente gebruiken voor hun werkzaamheden eigen apparatuur zoals een laptop, telefoon en toebehoren. Hiervoor stellen wij om de drie à vier jaar voor de aankoop van deze apparatuur een bedrag beschikbaar.

Verlof

Het basisverlof is 194,4 uur per jaar bij een dienstverband van 36 uur per week. Voor deeltijddienstverband berekenen wij dit verlof naar rato. Naast dit verlof kunnen werknemers met het IKB tot maximaal 187 verlofuren kopen bij een volledig dienstverband.

Bevrijdingsdag

Per 1 januari 2024 is 5 mei als feestdag toegevoegd. Daarmee wordt 5 mei vanaf 2024 voor alle gemeenteambtenaren een betaalde vrije dag.

Opleidingsmogelijkheden

Wij bieden een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden aan die bijdragen aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze eigen loopbaancoach ondersteunt ons hierbij.

Pensioen

De pensioenvoorziening van onze gemeente is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Ziektekostenverzekering

Werknemers van onze gemeente krijgen bij IZA/CZ/Menzis een collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Onze werknemers ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende zorgverzekering. Zoals dit is geregeld in de CAO afspraken. Hierbij is verzekering bij IZA/CZ/Menzis niet noodzakelijk.

Overige verzekeringen

Werknemers kunnen ook nog andere verzekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld bij:

  • Loyalis: werknemers krijgen korting bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Loyalis.
  • Centraal Beheer: Collectieve personeelsverzekeringen (woonverzekering, reisverzekering, aansprakelijkheid, auto, overlijdensrisico, rechtsbijstand).
  • Elips Life: de Anw-hiaatverzekering zorgt bij overlijden voor meer financiële zekerheid voor de partner van de verzekerde.