Belastingverordeningen

Algemeen

Elk jaar stelt de gemeenteraad van onze gemeente nieuwe belastingverordeningen vast. Hiermee regelt de gemeenteraad welke belastingen u moet betalen, onder welke voorwaarden en met welke tarieven.

Onroerendezaakbelasting (OZB)