Belastingverordeningen

Algemeen

Elk jaar stelt de gemeenteraad van onze gemeente nieuwe belastingverordeningen vast. Hiermee regelt de gemeenteraad welke belastingen u moet betalen, onder welke voorwaarden en met welke tarieven.

Bedrijven Investeringszone (BIZ) verordening

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Toeristenbelasting