Beleid voor Zonneparken

Wat is een zonnepark

Zonneparken zijn zonnepanelen die op de grond (en niet op daken) zijn bevestigd en samen een vermogen hebben van minimaal 15 kilo-watt-piek (Kwp). Deze zonneparken noemen we ook wel “grondgebonden zonne-installaties”. 

Waar mogen zonneparken komen

Waar mogen deze zonneparken komen en onder welke voorwaarden  Dat kunt u vinden op onze digitale kaart Beleid zonneparken.

Wat staat er in het beleid

Het beleid zonneparken is onlangs geactualiseerd. Na een wijziging in de gemeenteraad van 11 juli 2023 is het beleid definitief vastgesteld. Met deze actualisatie wordt voorzien in het mogelijk maken van grote zonneparken binnen bepaalde zoekgebieden. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan lokaal eigendom en participatie om zo de inwoners van Schagen beter te betrekken en mee te laten doen.

Het beleid en de daarbij behorende stukken zijn ook in te zien via overheid.nl.

Consult of conceptaanvraag zonnepark

Mensen die geïnteresseerd zijn in de aanleg van een zonnepark kunnen een consult of conceptaanvraag indienen via de website.