Bewoners / informatieavonden

Hier vind u informatie over eventuele informatiebijeenkomsten en bewonersavonden.

Inloopavond 29 april 2024

Vanaf 1 mei 2024 gaat de COA opvanglocatie Schagen Oost open en zullen de bewoners deze locatie betrekken. Om u als inwoners een impressie te geven van de locatie, nodigen wij u van harte uit voor een inloopavond met rondleiding op de locatie. 

Tijd en locatie inloopavond 

Datum: Maandag 29 april 2024 
Locatie: Priggeweg 2a te Schagen 
Tijd: vanaf 17.00 uur kunt u binnenlopen 
Einde: de inloopavond eindigt om 18:30 uur 

Wij vragen om u aan te melden via het contactformulier, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal personen. Naast het COA is ook de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.