Bouwtekening opvragen en inzien

Algemeen

Bouwtekeningen kun je nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in je pand zoals het leggen van een vloer, of als je jouw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen je opvraagt.

Welke bouwtekeningen

Bouwtekeningen die je kunt opvragen, zijn:

  • Plattegrond per bouwlaag: een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel. Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont de betreffende verdieping;
  • Situatie- of perceeltekening: een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl. Een situatietekening kan van 1 perceel zijn, maar ook van meerdere percelen. Een perceeltekening is de situatietekening van 1 perceel;
  • Kadastrale kaart: een tekening van het terrein, met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, op schaal en voorzien van een noordpijl;
  • Constructiegegevens en constructietekening: constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen. De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt;
  • Geveltekening: een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien;
  • Doorsnede: een verticale snede door een gebouw, op schaal. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is;
  • Detailtekening: een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandcommissie;
  • Palenplan: een plattegrond waarop de plaats van de palen in de grond staat aangegeven;
  • Fundering: tekening of rapport van een betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk steunt zodat geen verzakking optreedt;
  • Sonderingen: rapport van de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem onder een stuk grond.

Weet je niet welke tekening(en) je nodig hebt? Vink in het formulier 'overige tekening' aan en geef aan wat je vraag is.

Bouwtekeningen van voor 2010

Tekeningen van bouwvergunningen die voor 2010 zijn afgegeven, kunt u online opvragen via de website van het Regionaal Historisch Centrum (RHCA)

Bouwtekeningen van na 2010

Tekeningen van Bouwvergunning die na 2010 zijn afgegeven kunt u bij ons aanvragen via onderstaande knop. 

Kosten

Het opvragen van bouwtekeningen of bouwgegevens van na 2010 kost in 2023 € 36,25. Het kan zijn dat er geen gegevens gevonden worden. U bent dan toch dit bedrag verschuldigd.