Compensatie van energiekosten

Algemeen

Komt u financieel in de problemen door een hoge gasrekening? Misschien heeft u recht op twee regelingen voor de stijgende energierekening voor inwoners met een laag inkomen. De derde regeling is een Landelijk Noodfonds, bedoeld voor mensen met een energierekening die meer is dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Regelingen voor stijgende energierekening

Iedereen in Nederland heeft te maken met een stijgende energierekening. Vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen hierdoor in de problemen komen. In totaal zijn er 3 tijdelijke regelingen getroffen. Twee van de regelingen zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het gaat om de volgende drie regelingen:

Voor inwoners met een laag inkomen: eenmalige energietoeslag
Voor inwoners met een laag inkomen: eenmalige vergoeding voor energiebesparende maatregelen in woningen
Voor huishoudens die een maandelijkse energie rekening hebben die hoger is dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijke bruto-inkomen: Een landelijk noodfonds.

In 2023 komt er weer een eenmalige energietoeslag. We zijn in afwachting van meer informatie vanuit het Rijk. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie. 

Regeling 1: Energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten. 

Kan ik de energietoeslag voor 2023 aanvragen?

Nog niet, de overheid heeft bekend gemaakt dat de energietoeslag ook in 2023 beschikbaar gesteld wordt voor mensen met weinig geld. Wij mogen de energietoeslag pas verstrekken wanneer de landelijke wetswijziging is doorgevoerd. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u op deze pagina:

  • De voorwaarden van de energietoeslag 2023
  • Het bedrag van de energietoeslag in 2023
  • Wanneer u in 2023 de energietoeslag kunt aanvragen

Regeling 2: Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

Schagen heeft van het Rijk een financiële bijdrage ontvangen om huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd te ondersteunen. Er wordt een uitvoeringplan uitgewerkt om de beschikbare middelen effectief in te zetten waarbij wordt gekozen voor een maatwerk gerichte aanpak die aansluit op specifieke doelgroepen en hun behoeftes. Bij het bepalen van deze doelgroepen wordt naast inkomen ook gekeken naar de huiskwaliteit en de energiekosten en hoeveel van de energiearme huishoudens een koop- of juist een huurwoning hebben.

De middelen voor energiearmoede die aan gemeenten zijn uitgekeerd hadden oorspronkelijk een bestedingstermijn tot 31 december 2023. Omdat de bestedings- of uitvoeringstermijn te kort is om deze structurele maatregelen te treffen heeft het Rijk besloten de uitvoeringstermijn met een jaar te verlengen tot 31-12-2024.

Regeling 3: Landelijk Noodfonds

Naast de gemeentelijke energietoeslag is er nu ook een tijdelijk landelijk noodfonds. Heeft u een inkomen van bruto € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend) per maand? Heeft u een eigen energiecontract bij een energieleverancier? En is uw rekening voor gas en stroom hoger dan 10% tot 13% van het bruto-inkomen? Wellicht komt u in aanmerking voor het landelijk noodfonds.

Let op: Dit is geen regeling van de gemeente. 

Hoe het werkt

Dit Noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 t/m maart 2023. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Aanvragen

Voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden kunt u kijken op de website van het tijdelijk noodfonds energie.

Let op: Aanvragen kan tot 30 april 2023.