Conceptaanvraag ruimtelijke plannen

Een conceptaanvraag ruimtelijke plannen

Als uw plan wat ingewikkelder is en bijvoorbeeld niet past in de regels van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) kunt u een conceptaanvraag doen. Als u eerst een consult bij ons heeft ingediend, kunnen wij u ook adviseren om na het consult een conceptaanvraag in te dienen. De conceptaanvraag kunt u zien als een tussenstap voordat u een aanvraag omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan indient. Het voordeel hiervan is dat u niet meteen te maken heeft met hoge kosten. Wel vragen wij u om uw plan verder uit te werken en onderzoeken te doen. Tijdens de conceptaanvraag begeleiden wij u naar een plan dat klaar is voor een vergunningaanvraag. Wij kijken er echt goed naar, samen met experts. Dat doen wij aan een Omgevingstafel. U krijgt eerst een tussenrapportage over hoe het gaat en wat er nog nodig is om uw plan mogelijk te maken , aan het einde krijgt u een verslag waarin staat u of uw plan kansrijk is op basis van de verstrekte informatie en onderzoeken. Tevens vertellen wij u hoe u verder kunt gaan naar een officiële vergunningaanvraag.

Kosten aanvraag en behandeltermijn

Het indienen van een conceptaanvraag kost u € 917,40 leges. Voor dit bedrag krijgt u direct nadat wij uw conceptaanvraag in behandeling nemen een factuur. Het concept legesbedrag wordt voor 85% afgetrokken van de kosten voor de vergunning (bij goedkeuring), als u een aanvraag binnen 2 maanden doet na kennisgeven van de concept uitkomst.

De conceptaanvraag is niet wettelijk geregeld. Er is dus ook geen periode waarbinnen de conceptaanvraag behandeld moet worden.

Welke documenten moet u voor een conceptaanvraag meesturen?

Wij vragen informatie over uw plan. We noemen dit de indieningsvereisten voor een conceptaanvraag. U bent verplicht om deze toe te voegen aan uw aanvraag. Zonder de gevraagde bijlagen, nemen wij de conceptaanvraag niet in behandeling. De indieningsvereisten voor een conceptaanvraag zijn vrij pittig en gedetailleerd en zullen deels maatwerk betreffen. In ieder geval moet het onderstaande worden ingediend. Indien nodig voor een goed advies dan wel de juiste begeleiding kan de gemeente nog andere stukken opvragen.

 • Een beschrijving van het plan waarbij u in ieder geval het huidige gebruik en toekomstige gebruik vermeld; Korte motivering waarom u het gebruik wilt wijzigen of het plan wilt uitvoeren
 • Situatietekening met daarop de aanwezige (te slopen of te verbouwen) bebouwing en het bijbehorende gebruik van de bouwwerken Schaal 1:1000;
 • Situatietekening met daarop de nieuwe bebouwing en of het nieuwe gebruik Schaal 1:1000;
 • Een tekening met hierop uw bouwplan met maatvoering;
 • Een inrichtingstekening met de parkeervoorzieningen;
 • Een plattegrond van de bestaande en nieuwe bouwlagen;
 • Alle aanzichten van de gevels van de bestaande en nieuwe situatie, inclusief de omliggende bebouwing;
 • Foto’s van de huidige situatie, bebouwing, omgeving en voorbeelden van vergelijkbare plannen (niet verplicht maar wel gewenst).
 • Een impressie van de nieuwe situatie (niet verplicht maar wel gewenst).

Een aanvraag doen

De conceptaanvraag kunt u digitaal aanvragen via de website van het Omgevingsloket. De conceptaanvraag wordt het omgevingsoverleg genoemd in het omgevingsloket.

Hoe gaat het verder

 • We wijzen één persoon aan die voor u klaar staat om te helpen. Dit is uw contactpersoon van begin tot eind.
 • Samen met verschillende afdelingen binnen en soms buiten de gemeente kijken we of uw idee aan alle regels en wetten voldoet en wat er nodig is om uw plan te realiseren.
 • We controleren de aangeleverde gegevens, maar kijken ook of er nog onderzoeken moeten worden gedaan. We kijken naar de hele fysieke leefomgeving en of uw plan juridisch haalbaar is of kan worden gemaakt. Dit schrijven we op in een tussenrapportage. Hieruit volgt vaak huiswerk voor u. dit kan betekenen dat u uw plan verder uit moet werken. Maar het kan ook een afwijzing zijn met het advies om met het plan te stoppen of het plan aan te passen.
 • Als college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad nog niet wisten van uw idee, vertellen we het hen nu.
 • U werkt verder aan uw idee en wij helpen u. Soms maken we samen een intentieovereenkomst of een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst staan de plankosten die worden berekend en vastgelegd. Dat zijn de kosten die de gemeente maakt om alles goed te regelen. Dit zijn kosten die soms nog bovenop de leges komen. Eventueel worden er ook afspraken gemaakt over nadeelcompensatie.
 • U stuurt extra gegevens, onderzoeken en de officiële afspraken naar ons toe. Wij kijken er weer naar.
 • Dan krijgt u een laatste verslag. Hierin staat of uw idee mogelijk is en wat de volgende stappen zijn. U kan hier geen officieel bezwaar tegen maken. Het kan zijn dat er uit onderzoeken of stukken blijkt dat er meer onderzoek of informatie nodig is. Dan informeren wij u hier ook over voordat we doorgaan naar de volgende stap.
 • Als alles goed is? Vertellen we u in een brief dat u de officiële aanvraag kunt doen.