Consult ruimtelijke plannen

Inloggen

Voor het invullen van dit formulier, heeft u uw DigiD of E-Herkenning nodig. U krijgt maximaal 15 minuten per pagina de tijd om de gevraagde gegevens in te vullen. Deze tijd zo kort in verband met de veiligheid. Blijft u langer op een pagina? Dan sluit de pagina af. En moet u opnieuw inloggen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het behandelen van dit verzoek.

Toelichting

Om het consult goed te kunnen voorbereiden vragen wij u een indicatie van uw (bouw)plan te geven door middel van een schetstekening. Deze hoeft niet professioneel gemaakt te zijn. Wel vragen wij u maatvoeringen te vermelden en indien mogelijk de tekening op schaal te maken.

Kosten

Voor het aanvragen van een consult worden kosten in rekening gebracht. U betaalt deze kosten direct bij de aanvraag.

Bijlagen

Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand hebt.

  • Situatietekening met daarop de aanwezige (te slopen of te verbouwen) bebouwing en het bijbehorende gebruik van de bouwwerken.
  • Situatietekening met daarop de nieuwe bebouwing en of het nieuwe gebruik.
  • Een tekening met hierop uw bouwplan met (de indicatieve) maatvoering.
  • Een inrichtingstekening met de parkeervoorzieningen.

Het totaal aantal mb's van de bijlagen mag niet meer dan 10 mb bedragen. Indien het wel meer is dan 10 mb, verzoeken wij u contact op te nemen met het taakveld Bouwzaken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het taakveld Bouwzaken, telefoon (0224) 210 400.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt via uw e-mailadres een ontvangstbevestiging direct nadat u het formulier heeft verstuurd.