Crisisnoodopvang Schagen Oost

Algemeen

Wij vangen op dit moment asielzoekers op. Zij verblijven momenteel nog in de crisisnoodopvang in Petten en deze opvang sluit uiterlijk per 1 april 2024. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft ons gevraagd een alternatieve locatie beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang en op termijn een noodopvang. Daarom hebben wij in het gesprek met het COA gekeken naar een nieuwe locatie voor het COA, namelijk Schagen Oost.

Een deel van het terrein aan de Priggeweg in Schagen, tussen de ijsbaan en de volkstuinen, wordt tijdelijk gebruikt voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Vanaf begin 2024 worden daar voor een periode van één jaar 250 asielzoekers opgevangen. De definitieve openingsdatum is nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijk over is wordt dit gecommuniceerd.

Zienswijze

Inwoners zijn in de gelegenheid geweest om voor 1 februari 2024 mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het voorgenomen plan van Crisisnoodopvang Schagen Oost.

Informatieavond

Op 6 november 2023 werd een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Tijdens deze avond zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ook was het COA aanwezig om vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via de mail verzonden. De nieuwsbrief wordt verstuurd op het moment dat er nieuwe zaken te melden zijn met betrekking tot de Crisisnoodopvang of noodopvang.

Gebiedsontwikkeling Schagen Oost

Naast de crisis noodopvang in Schagen Oost gaan wij een gebiedsontwikkeling Schagen Oost opstellen. Hierin staat de ontwikkeling van het gebied tot woonlandschap centraal. De ontwikkeling van de crisisnoodopvang en eventuele noodopvang wordt los van deze omgevingsvisie gerealiseerd.

Veel gestelde vragen

Algemeen

Crisisnoodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode in paviljoens. De opvanglocatie wordt ter beschikking gesteld door de gemeente. De veiligheidsregio bouwt de paviljoens en verzorgt de inrichting ervan namens de gemeente. Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt de beheerder van de locatie.

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. De overheid heeft daarom aan gemeenten gevraagd extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen te regelen. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar.

De burgemeester en wethouders van Schagen vinden het hun taak en plicht om een bijdrage te leveren aan de veilige en menselijke opvang van vluchtelingen. Burgemeester Van Kampen-Nouwen: “We leven in onrustige tijden waarbij mensen wereldwijd door oorlogen en onderdrukking op de vlucht slaan. Als gemeente nemen wij  onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage om de opvang in Ter Apel te ontlasten. 

Er is voor Schagen Oost gekozen, omdat dit de enige plek in de gemeente Schagen is waar wij genoeg grond in eigendom hebben die op korte termijn beschikbaar is en waar voldoende voorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn. Er wordt op deze locatie een crisisnoodopvang voor de duur van één jaar gerealiseerd. De opvang biedt plaats voor maximaal 250 asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaat de locatie beheren. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wilde in eerste instantie de crisisnoodopvang in Petten om laten zetten in een noodopvang. Het verschil tussen die twee soorten opvang is als volgt. 

Een crisisnoodopvang is geheel tijdelijk. Dit omdat het om een tijdelijke spoedmaatregel gaat. Tevens is de huisvesting ook voorzien in paviljoens (grote tenten). 

Voor een noodopvang moet een vergunningaanvraag en stikstofberekening gedaan worden. Een noodopvang mag maximaal 5 jaar staan. Op de locatie in Petten was het niet mogelijk om een noodopvang te bouwen omdat deze in een Natura 2000 gebied staat. De opvang in Petten sluit uiterlijk 1 april 2024. Het COA heeft ons gevraagd om een nieuwe locatie voor een crisisnoodopvang te openen. Schagen Oost is gekozen als nieuwe locatie. Waarom hier kunt u lezen bij de vraag ‘Waarom nu in Schagen’.

De burgemeester heeft een burgemeester besluit genomen om de locatie voor Crisisnoodopvang te gebruiken. In de Wabo is geregeld dat de gemeente een omgevingsvergunning kan afgeven voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld voor een crisisnoodopvanglocatie. Dit proces loopt nog. 

Het burgemeestersbesluit is terug te vinden onderaan deze pagina onder het kopje te downloaden. 

Bij een crisis  is er geen tijd om dit te overleggen met onze inwoners Daarom is  de burgemeesters bij crisisnoodopvang aan zet. Burgemeester Van Kampen- Nouwen heeft met steun van het college, dit besluit genomen. Het is logisch dat inwoners zich overvallen voelen. Daarom zijn direct omwonenden betrokken via en bewonersavond geïnformeerd.

Het BPL is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020 van de Provincie Noord-Holland. Wij zijn op dit moment in gesprek met de provincie over het BPL.

Naast de crisisnoodopvang in Schagen Oost zijn wij bezig om een omgevingsvisie voor Schagen Oost op te stellen. Hierin staat beschreven hoe we dit gebied gaan ontwikkelen om er uiteindelijk  1.100 woningen te bouwen. De ontwikkeling van de crisisnoodopvang en eventuele noodopvang staat los van deze omgevingsvisie.

De opvanglocatie wordt door ons beschikbaar gesteld. De Veiligheidsregio zorgt in opdracht van de gemeente voor de bouw van de locatie. Hieronder vallen ook de aanleg van wegen en paden en het opbouwen en inrichten van de paviljoens. Het COA gaat de locatie beheren. Dit wordt allemaal gefinancierd door de rijksoverheid. De gemeente hoeft hiervoor geen financiële bijdrage te leveren.

De crisisnoodopvang komt op een weiland langs de Priggeweg in Schagen. Dit weiland is van de gemeente. Het grenst aan het terrein van de ijsbaan en de volkstuinen.

De groep vluchtelingen die nu nog in Petten zit, verhuisd naar Schagen. Dit is een groep van maximaal 250 vluchtelingen.

Inrichting opvanglocatie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is op dit moment samen met de Veiligheidsregio de locatie aan het invullen. Op afbeelding is een voorbeeld van de paviljoens te zien. In Schagen komt een soort gelijke samenstelling te staan. Als de definitieve plaatsing op het terrein bekend is, plaatsen wij de tekening op deze website en in de nieuwsbrief.

De locatie krijgt wifi. Ook komt er dagbesteding. Dit doen wij in samenwerking met Wonen plus Welzijn.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers biedt onder andere Taalles en diverse andere trainingen aan.

De groep bestaat vooral uit gezinnen. Dit is ongeveer twee derde van de groep. De rest van de groep zijn alleenreizende personen (mannen, vrouwen, jongeren). De mensen komen onder andere uit Syrië, Afghanistan, Turkije, India en Rusland.

Ja, er wordt ruimte gemaakt zodat auto’s het terrein op kunnen. Dit zijn vooral auto’s van mensen die werken in de opvang.

Er wordt op dit moment bekeken wat de juiste locatie voor de aansluiting op de Priggeweg moet zijn.

We zorgen er voor dat de mensen veilig de stad in kunnen fietsen of lopen. De kans is heel groot dat wij hiervoor gebruik maken van de twee onderdoorgangen onder de provinciale weg. Op dit moment bekijken we nog waar de route naar het centrum precies moet komen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) gevraagd om een gezondheidscentrum op locatie in te richten. Hier kunnen bewoners van de CNO voor medische vragen terecht.

Wij zijn nu bezig om te kijken hoe het onderwijs geregeld kan worden voor de kinderen die naar de basisschool gaan. Wij verwachten dat de klaslokalen uit Petten verplaats worden naar Schagen. Deze klaslokalen worden dan ook op de locatie geplaatst.

Voor het Middelbare onderwijs blijft Scholen aan Zee de onderwijsinstelling die het onderwijs verzorgt. Voor deze kinderen is vervoer geregeld.

Voor het laatste nieuws kijkt u op onze pagina Crisisnoodopvang Schagen Oost. Daarnaast kunt u uw stellen door het invullen van ons contactformulier.

De opvanglocatie wordt beheerd door het COA en is vrij toegankelijk voor de vluchtelingen. Bewoners van de opvang krijgen informatie over de huisregels de opvanglocatie en de omgeving . Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig.