Dijkzicht

Op het voormalige b-veld van de voetbalvereniging Vesdo wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Er worden 47 woningen, in verschillende categorie├źn gebouwd. Een deel van de woningen wordt door de Wooncompagnie gebouwd, een deel van de woningen wordt door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Daarnaast worden ook een aantal kavels uitgegeven. Deze zijn voor twee-onder-een-kapwoningen.

Voorgeschiedenis

In februari 2019 heeft het college aan de gemeenteraad beloofd te onderzoeken of de locatie van het vroegere B-veld van de voetbalvereniging in Schagerbrug geschikt is als locatie voor betaalbare woningbouw. Het voormalige voetbalveld van Vesdo was volgens hen hiervoor een mogelijke locatie. Dit terrein is eigendom van de gemeente en heeft een omvang van ongeveer 1,95 hectare. Het B-veld heeft zijn gebruikswaarde verloren en is dus beschikbaar voor woningbouw.

Er zijn verschillende inloopbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is gevraagd wat de inwoners van Schagerbrug in deze wijk wilden en konden ze meedenken over een aantal ontwerpen.

Stedenbouwkundig plan

Dit plan vormt vooral de basis voor het bestemmingsplan. In het stedenbouwkundig plan staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling. Dit plan is flexibel opgesteld. Dit betekent dat er richtlijnen zijn, waarbinnen ruimte is om de wijk op verschillende manieren in te richten.

Beeldkwaliteitsplan

Naast het stedenbouwkundig plan is ook het beeldkwaliteitsplan voor de locatie gemaakt. In dit plan staan de wensen en eisen over hoe de woningen en openbare ruimte er uit moet komen te zien. Dit plan is een belangrijke basis voor het bestemmingsplan. Ook hebben wij voor de locatie een grondexploitatie opgesteld waarin de kosten en opbrengsten voor de ontwikkeling staan.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor het kunnen bouwen van deze woonwijk, is het bestemmingsplan gewijzigd. Het bestemmingsplan is flexibel opgesteld. Dat betekent dat in het bestemmingsplan niet precies is vastgelegd waar de woningen komen, maar dat er vlekken zijn waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Zo biedt het bestemmingsplan de flexibiliteit om de verkaveling aan te kunnen passen.

Het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig zijn gebruikt als basis voor het maken van het bestemmingsplan.

Jongerencollectief

De gemeente is in overleg met een CPO om een aantal woningen te realiseren. Het gaat hier om jongeren uit Schagerbrug, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. Het is de bedoeling dat deze CPO 23 woningen gaat realiseren. Dit worden woningen in de goedkope sector en in de middeldure sector.

Hoe nu verder?

In de komende periode gaan we verder in gesprek met het CPO en de Wooncompagnie om te kijken of we tot afspraken kunnen komen over de woningbouwontwikkeling.

Verder zijn we gestart met de werkzaamheden voor het technisch ontwerp. Zodat duidelijk wordt wat er nodig is om de locatie onder andere bouwrijp te maken voor de toekomstige woningbouwontwikkeling.