Dijkzicht

Op het voormalige b-veld van de voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug komt de nieuwe wijk Dijkzicht. Hier worden 45 woningen, in verschillende categorie├źn gebouwd. Een deel van de woningen wordt door de Wooncompagnie gebouwd, een deel van de woningen wordt door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Daarnaast worden een aantal kavels uitgegeven. Deze zijn voor twee-onder-een-kapwoningen.

Voorgeschiedenis

In februari 2019 heeft het college aan de gemeenteraad beloofd te onderzoeken of de locatie van het vroegere B-veld van de voetbalvereniging in Schagerbrug geschikt is als locatie voor betaalbare woningbouw. Dit terrein is eigendom van de gemeente en heeft een omvang van ongeveer 1,95 hectare. Het B-veld heeft zijn gebruikswaarde verloren en is dus beschikbaar voor woningbouw.

Er zijn verschillende inloopbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is gevraagd wat de inwoners van Schagerbrug in deze wijk wilden en konden ze meedenken over een aantal ontwerpen.

Stedenbouwkundig plan

Dit plan vormt vooral de basis voor het bestemmingsplan. In het stedenbouwkundig plan staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling. Dit plan is flexibel opgesteld. Dit betekent dat er richtlijnen zijn, waarbinnen ruimte is om de wijk op verschillende manieren in te richten.

Beeldkwaliteitsplan

Naast het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitsplan voor de locatie gemaakt. In dit plan staan de wensen en eisen over hoe de woningen en openbare ruimte er uit moet komen te zien. Dit plan is een belangrijke basis voor het bestemmingsplan. Ook hebben wij voor de locatie een grondexploitatie opgesteld waarin de kosten en opbrengsten voor de ontwikkeling staan.

Bestemmingsplan

Voor het kunnen bouwen van deze woonwijk, is het bestemmingsplan gewijzigd. Dit bestemmingsplan is februari 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is flexibel opgesteld. Dat betekent dat in het bestemmingsplan niet precies is vastgelegd waar de woningen komen, maar dat er vlekken zijn waarbinnen de woningen gebouwd kunnen worden. Zo biedt het bestemmingsplan de flexibiliteit om de verkaveling aan te kunnen passen.

Jongerencollectief

Een CPO gaat 23 woningen realiseren in dit plan. Deze CPO bestaat uit een groep jongeren uit Schagerbrug die graag in hun eigen dorp wil blijven wonen. Een deel van de woningen komt in de goedkope sector en een deel van de woningen komt in de middeldure sector.

Hoe nu verder?

Met de CPO en de WoonCompagnie zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de grond en het bouwen van de woningen. De verkoop van de vrije kavels wordt binnenkort opgestart.

Bouwrijp maken

Binnenkort start de volgende fase van het nieuwbouwproject Dijkzicht (voormalig voetbalveld) in Schagerbrug. In deze fase moet er grond en zand worden afgevoerd. Dit kan voor enige overlast zorgen door de vele transportbewegingen. Het transport vindt plaats vanaf 10 januari en duurt vermoedelijk 4 weken. Als alles is afgevoerd, gaat firma Sneekes het riool en de bouwwegen aanbrengen. De nutsbedrijven starten vanaf 19 februari (week 8) met het aanbrengen van kabels en leidingen. De planning van de nuts is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het dan weten via het contactformulier.