Factuurvoorwaarden

Wij streven naar een efficiënte afhandeling van facturen. Facturen kunnen in PDF formaat gemaild worden naar: facturen@schagen.nl. Wij doen onze uiterste best om uw factuur binnen 14 dagen te betalen. Wij kunnen dat alleen als de factuur volledig is. Wilt u daarvoor u onderstaande gegevens vermelden op uw factuur:

Adressering op digitale factuur:

 • Gemeente Schagen
 • Ter attentie van:
 • Laan 19
 • 1741 EA SCHAGEN
 • Uw volledige (bedrijfs)naam en adres;
 • Uw KvK nummer;
 • Uw BTW-nummer (indien van toepassing);
 • Uw IBAN nummer;
 • Factuurdatum;
 • Datum waarop u geleverd heeft inclusief juiste omschrijving;
 • Bedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW;
 • De btw-tarieven en daarbij behorende bedragen in euro’s;
 • Kostenplaats of ordernummer en eventueel verplichtingennummer. Deze informatie ontvangt u bij het plaatsen van de bestelling. Als u deze informatie niet hebt ontvangen, vraagt u er dan even naar?

Facturen die niet voldoen aan bovenstaande voorschriften sturen we aan u terug en nemen we niet in behandeling.