Gemeentelijke begraafplaatsen / gedenkparken

Algemeen

Is er iemand overleden? Dan kunt u een gedenkplek uitzoeken op één van onze gedenkparken. Dit kan een graf, urnengraf, urnennis of urnenplaats zijn. U kunt er ook voor kiezen om de as uit te strooien op één van onze strooivelden.

Graf huren

U krijgt recht op een graf op een gemeentelijk gedenkpark door een graf, urnennis of urnenplaats te huren. U kunt deze voor een bepaalde periode huren van ons. Na deze periode kunt u dit recht verlengen. 

Wilt u een graf huren op één van onze gedenkparken? Dan kan de uitvaartverzorger dit regelen via het uitvaartportaal.

Wilt u dit liever zelf regelen? Neem dan contact op met een medewerker van het gedenkpark. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400.

Kan ik zelf een plekje uitzoeken?

Op onze gedenkparken worden de plekken op volgorde of in goed overleg met de beheerder van het gedenkpark uitgegeven. De rechten op een graf worden uitgegeven voor een periode van minimaal 10 jaar. Als u een plek wilt vastleggen gaat de periode in op het moment dat de keuze wordt vastgelegd. U moet dus ook al op dat moment de grafrechten betalen. De kosten voor het maken en het sluiten van het graf betaalt u pas als er begraven wordt.

Wilt u alvast een graf vastleggen op één van onze gedenkparken? Neem dan contact op met een medewerker van het gedenkpark. Deze plant een afspraak met u in om een graf uit te zoeken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur via ons algemene telefoonnummer (0224) 210 400. U kunt vragen naar een medewerker van het gedenkpark.

Voor hoeveel jaar moet ik een graf inhuren?

Een graf wordt de eerste keer altijd voor minimaal 10 jaar uitgegeven. U kunt er ook voor kiezen om een graf 20, 30, 50 of 75 jaar te huren. Daarna kan het recht verlengd worden met 5, 10, 15, 20, 30, 40 of 50 jaar.

Kan ik grafrechten voor onbepaalde tijd krijgen?

Het is niet mogelijk grafrechten voor onbepaalde tijd te krijgen.

Urnennis, urnengraf of urnenplaats huren

Een urnennis, urnengraf  of urnenplaats kan voor 10, 20, 30, 50 of 75 jaar uitgegeven worden. Daarna kan het recht verlengd worden met 5, 10, 15, 20, 30, 40 of 50 jaar.

Een aanvraag voor het huren van een urnennis, urnengraf of urnenplaats kunt u doen via het formulier asbus bijzetting aanmelden.

Kosten

Graf, kindergraf tot 1 jaar of kindergraf 8 tot 12 jaar

Grafrecht
DuurTarief
graf
Tarief
kindergraf tot 1 jaar
Tarief kindergraf
8 tot 12 jaar
voor 75 jaar€ 6.187,50€ 1.546,88€ 4.640,63
voor 50 jaar€ 4.125€ 1.031,25€ 3.093,75
voor 30 jaar€ 2.475€ 618,75€ 1.856,25
voor 20 jaar€ 1.650€ 412,50€ 1.237,50
voor 10 jaar€ 825€ 206,25€ 618,75

Verlenging
DuurTarief grafTarief
kindergraf tot 1 jaar
Tarief kindergraf
8 tot 12 jaar
voor 50 jaar€ 4.125€ 1031,25€ 3.093,75
voor 40 jaar€ 3.300€ 825,00€ 2.475
voor 30 jaar€ 2.475€ 618,75€ 1.856,25
voor 20 jaar€ 1.650€ 412,50€ 1.237,50
voor 15 jaar€ 1.237,50€ 309,38€ 928,13
voor 10 jaar€ 825€ 206,25€ 618,75
voor 5 jaar€ 412,50€ 103,13€ 309,38

Urnengraf, urnennis, urnenplaats of kindergraf 1 tot 8 jaar

Grafrecht
DuurTarief
voor 75 jaar€ 3.093,75
voor 50 jaar€ 2.062,50
voor 30 jaar€ 1.237,50
voor 20 jaar€ 825
voor 10 jaar€ 412,50

Verlenging
DuurTarief
voor 50 jaar€ 2.062,50
voor 40 jaar€ 1.650,00
voor 30 jaar€ 1.237,50
voor 20 jaar€ 825
voor 15 jaar€ 618,75
voor 10 jaar€ 412,50
voor 5 jaar€ 206,25

Onderhoud aan het graf

U kunt ervoor kiezen om het onderhoud aan het graf, de nis of de urnenplaats door de gemeente te laten doen. Hiermee ontzorgt de gemeente u van het onderhoud. U kunt het onderhoud aan het graf door de gemeente afkopen voor dezelfde periode als dat het grafrecht loopt. De kosten voor onderhoud zijn:

voor 75 jaar€ 4.125
voor 50 jaar€ 2.750
voor 40 jaar€ 2.200
voor 30 jaar€ 1.650
voor 20 jaar€ 1.100
voor 15 jaar€ 825
voor 10 jaar€ 550
voor 5 jaar€ 275

U kunt een compleet overzicht van de tarieven zien in de tarieventabel. De tarieven van 2023 gelden ook in 2024.

De tarieven van de gedenkparken zijn in 2022 verlaagd. Waarom is dit gedaan?

Het aantal begrafenissen nam sterk af en daardoor ging het begraaftarief omhoog. Wij willen dit voor onze inwoners wel betaalbaar houden. Daarom worden de onderhoudskosten van het gedenkpark uit een ander potje betaald. Hierdoor maken we het samen met alle vrijwilligers mogelijk om de gedenkparken de aandacht te geven die zij verdienen. Ook in de toekomst.

Waarom heten de begraafplaatsen 'gedenkparken'?

Sinds 01-01-2022 heten onze begraafplaatsen ‘gedenkparken’. De raad heeft dat besloten, omdat er niet alleen begraven kan worden. Er kan ook as verstrooid worden en er kunnen ook urnen met as in een nis, urnenplaats of graf geplaatst worden. Ook vervullen de begraafplaatsen een belangrijke rol om te gedenken. 
De begraafplaatsen zijn een belangrijke groenstructuur die van waarde is voor inwoners van een dorp of stad. De gemeente versterkt het parkachtige karakter van de begraafplaatsen in de komende jaren. Dit wordt gedaan door:

 • het aanplanten van bloeiende struiken en bomen;
 • de aanplant van bloembollen;
 • het zaaien van bloemenmengsels (waar dit geschikt is).

Welke gedenkparken zijn er

De volgende gedenkparken worden door ons verzorgd:

 • Callantsoog aan het Kerkplein
 • Dirkshorn aan de Oosterdijk
 • Krabbendam aan het Kerkepad
 • Petten aan de Bergeendstraat
 • Schagen aan de Hoep
 • Sint Maarten aan de Groenedijk
 • Sint Maartensbrug aan de Grote Sloot 233
 • Tuitjenhorn aan de Bogtmanweg
 • Waarland aan de Kerkstraat
 • Warmenhuizen aan de Pastoor Willemsestraat

Vergunning aanvragen voor grafbedekking

Wilt u iets op het graf leggen? Dan moet dit voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het gedenkteken mag het gedenkpark niet minder mooi maken. Het materiaal waar de gedenksteen van gemaakt is moet voldoende duurzaam zijn;
2. de bedekking mag niet buiten de afmetingen van het (urnen)graf, bovengrondse urnenplaats of gedenkplaats komen.
3. onder de grafbedekking moet een betonplaat geplaatst worden;
4. voor een graf mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 1.90 meter en niet breder zijn dan 0.85 meter;
5. voor een dubbelgraf mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 1.90 meter en niet breder zijn dan 1.80 meter;
6.

voor een kindergraf mag de bedekking niet buiten de hieronder genoemde afmetingen vallen: 

 • voor een kindergraf voor kinderen van 8 tot 12 jaar mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 1.90 meter en niet breder zijn dan 0.85 meter;
 • voor een kindergraf voor kinderen van 1 tot 8 jaar mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 1 meter en niet breder zijn dan 0.80 meter;
 • voor een kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 0.70 meter en niet breder zijn dan 0.70 meter;
7. voor een urnengraf, urnenplaats en particuliere gedenkplaats mag de bedekking niet hoger zijn dan 1 meter, niet langer zijn dan 0.70 meter en niet breder zijn dan 0.70 meter;
8. Voorzetplaten en sluitplaten van urnennissen zijn afhankelijk van het type nis. De beheerder bepaalt de afmetingen, de kleur en de beletteringsmogelijkheden per object. De plaatsing en kosten van een voorzetplaat zijn voor rekening van de gemeente, met uitzondering van de voorzetplaten in Callantsoog die zijn voor rekening van de rechthebbende;
9. Het gedenkteken moet vastzitten aan de onderplaat. Het grafnummer moet op de achterkant van het gedenkteken staan;
10. Sierurnen moeten stevig vastgezet worden op een bijpassende grondplaat of sokkel. Het moet zo vastzitten dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen;
11. Wordt het graf bedekt met strooibedekking zoals grind of houtsnippers? Dan moeten er om de strooibedekking bijvoorbeeld opsluitbanden gelegd worden van minimaal 10 cm hoogte. Op die manier blijft de strooibedekking op zijn plek liggen.

Voldoet de bedekking aan bovenstaande voorwaarden? Dan hoeft u het plaatsen van de bedekking alleen te melden. Lees bij melden plaatsen grafbedekking hoe u deze melding doet.

Voldoet het niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergunning aanvragen door het formulier Vergunning aanvraag grafbedekking in te vullen. Na ontvangst van het formulier neemt een collega van de afdeling burgerzaken binnen 2 weken contact met u op. Daarna wordt beslist of de vergunning afgegeven kan worden.
Het aanvragen van een vergunning voor grafbedekking kost € 100,-.

Melden plaatsen bedekking voor graf, urnennis of urnenplaats

Het plaatsen of wijzigen van bedekking op een (urnen)graf, urnennis, urnenplaats of gedenkplaats moet gemeld worden. Dit kunt u schriftelijke doen door het invullen van ons contactformulier. Het moet de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de rechthebbende van het graf, de nis, de urnenplaats of de gedenkplaats;
 2. de naam en het adres van de aanvrager. Als dit niet de rechthebbende is dan ook de toestemming van de betreffende rechthebbende dat de bedekking geplaatst mag worden;
 3. de naam van het gedenkpark, het nummer van het graf of de plaats;
 4. naam en adres van degene die de bedekking gaat plaatsen;
 5. een werktekening, schaal 1:10, waarin aangegeven:
  • een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  • de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan;
  • de vermelding of de letters en/of tekens, ingehakt, opgehakt of van een ander materiaal zijn;    
  • de woordindeling van het opschrift en de plaats van de afbeeldingen;           
  • de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
  • de soort vaste planten indien het een levende grafbedekking betreft.  

Het kan zijn dat de bedekking niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente hier aan stelt. Dan moet er ook een vergunning aangevraagd worden. Aan welke voorwaarden de bedekking moet voldoen, vindt u bij Vergunning aanvragen voor grafbedekking.

Regels

Iedereen krijgt zoveel mogelijk de kans om van het graf echt een eigen gedenkplek te maken. Er zijn wel regels. Heel veel mensen willen een eigen plek hebben en iedereen wil graag gerespecteerd worden.

Onderhoud gedenkpark

De gedenkparken worden onderhouden op een veilige manier. Daarom mogen er bijvoorbeeld geen gevaarlijke materialen worden gebruikt, zoals glas en asbest. Ook mag er geen grind op graven worden gebruikt. Behalve als er een gesloten plaat onder ligt met opsluitbanden. Grind wordt door de regen weggespoeld de grond in. En dat willen wij niet.

Mag een auto op de gedenkpark komen?

Nee, alleen rouwstoeten mogen op het gedenkpark rijden.

Afstand doen / niet verlengen

Wilt u het recht op het (urnen)graf, urnennis of urnenplaats niet verlengen? Dan kunt u afstand doen. Dit kunt u doorgeven via het digitale formulier.

Wat gebeurt er als ik een particulier graf niet verleng?

De afgesproken termijn is verstreken. U besluit de grafrechten niet te verlengen. Dan wordt het graf geschikt gemaakt om opnieuw uitgegeven te worden. Er kan dan een ander overleden persoon op die plaats komen te liggen. De beplanting en/of gedenksteen die op het graf liggen mag worden opgehaald door de rechthebbende. Wilt u niks houden? Dan wordt de bovengrondse bedekking verwijderd door de gemeente. Onder de grond blijft alles zoals het is. Pas als het graf opnieuw wordt gebruikt wordt ook ondergronds geruimd.

Doet u afstand van een urnengraf, urnennis of urnenplaats? Dan kan de rechthebbende ervoor kiezen om de asbus en het nisplaatje of monument op te halen. Wilt u niks houden? dan verstrooit de gemeente de as van de overledene op een strooiveld. Het nisplaatje of monument wordt verwijderd door de gemeente.

Het recht overschrijven naar nieuwe rechthebbende

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar bijvoorbeeld een familielid. Laat ons dit dan binnen 6 maanden na overlijden van de rechthebbende weten.

Wil de huidige rechthebbende geen rechthebbende meer zijn? Is er wel een andere rechthebbende die het recht wil overnemen? Dan geeft u dit aan ons door.

Dit kunt u doorgeven via het digitale formulier.

Cultuurhistorisch waardevolle graven

Van de oudste gedenkparken in Callantsoog, Petten en Sint Maartensbrug gaat de geschiedenis meer dan 300 jaar terug. We vinden het belangrijk om deze cultuurhistorisch waardevolle graven te behouden. Op onze pagina over Cultuurhistorisch waardevolle graven kunt u deze informatie vinden.

Verordeningen, regels en protocol gedenkparken

Kan de gemeente het onderhoud aan mijn graf doen?

De gemeente kan u ontzorgen in het onderhoud aan het graf, de urnennis of urnenplaats. U kunt ervoor kiezen om, tegen betaling, het onderhoud aan het graf, de urnennis of urnenplaats  door de gemeente te laten doen. De gemeente verzorgt het onderhoud als volgt:
Artikel 15 lid 2 ‘Nadere regels gemeentelijke gedenkparken Schagen’

a.onkruidbeheersing van de grafbedekking volgens CROW beeldkwaliteitsniveau A;
b.maaien van het gras op de grafbedekking volgens CROW beeldkwaliteitsniveau A;
c.snoeien van de grafbeplanting volgens CROW beeldkwaliteitsniveau A;
d.1 maal per jaar verwijderen van oppervlakkig vuil op het gedenkteken.

U kunt het onderhoud aan het graf door de gemeente per 10, 15, 20, 30, 40, 50 of 75 jaar betalen. De periode moet gelijk zijn aan de periode van het recht. Dus heeft u voor 20 jaar recht gekozen, dan moet u ook voor 20 jaar het onderhoud afkopen.
Het onderhoud kan niet jaarlijks betaald worden. Bij Kosten vindt u de bedragen voor onderhoud aan het graf door de gemeente.

Wilt u dat de gemeente het onderhoud aan het graf gaat doen? Bel dan naar (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Welke soorten graven en asbestemmingen zijn er mogelijk?

Gemeente Schagen beheert tien gemeentelijke gedenkparken. Hieronder leest u per gedenkpark welke graven en asbestemmingen er mogelijk zijn.

Callantsoog
Kerkplein:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnennis
Dirkshorn
Oosterdijk:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnenplaats, urnennis
Krabbendam
Kerkepad:
particulier graf, kindergraf, urnengraf.
Petten
Bergeendstraat:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnennis, strooiveld.
Schagen
de Hoep:
particulier graf, kindergraf, algemeen graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis, strooiveld.
Sint Maarten
Groenedijk:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnennis, strooiveld
Sint Maartensbrug
Grote Sloot 233:
particulier graf, kindergraf, algemeen graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis, strooiveld. Waarschijnlijk medio 2024: natuurgraf en natuururnengraf.
Tuitjenhorn
Bogtmanweg:
particulier graf, kindergraf, algemeen graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis, strooiveld
Waarland
Kerkstraat:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnennis, strooiveld
Warmenhuizen
Pastoor Willemsestraat:
particulier graf, kindergraf, urnengraf, strooiveld