Heeft u plannen of ideeën?

Een bewonersinitiatief is en blijft van u als initiatiefnemer: u bent dus vooral zelf aan zet! De eerste stap die u kunt nemen is om contact op te nemen met onze gebiedscoördinatoren. De gebiedscoördinatoren zijn het vaste aanspreekpunt namens ons. Zij zorgen ervoor dat u met de juiste mensen in contact komt zodat uw idee uitgevoerd kan worden. Zij werken met u samen aan een fijne en aantrekkelijke buurt en wijk.

Om een idee te krijgen hoe u uw idee kunt aanpakken neemt u het stappenplan door. Dit plan helpt u beter inzicht te krijgen in uw initiatief. Soms is geld nodig om uw idee uit te kunnen voeren. Er zijn organisaties die hieraan kunnen bijdragen. Denkt u bijvoorbeeld aan het Oranjefonds, Jantje Beton of het VSB Fonds. Ook uw eigen dorpsraad of wijkvereniging krijgt jaarlijks geld van de gemeente om dit soort initiatieven te steunen.

Soms willen plaatselijke bedrijven sponsoren of is het inzamelen van geld via crowdfunding de manier om uw idee te kunnen betalen.

Heeft u materialen of vrijwilligers nodig? Kijkt u dan eens op één van de volgende websites: