Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat

Op dit moment werken wij aan de voorbereiding van de herinrichting van de Hoebelaan en een deel van de Jonkerstraat. Deze straten worden ingericht als een 30 km zone. Het doel is een duurzame en veilige inrichting voor iedereen. Voorafgaand aan deze herinrichting vervangen de nutsbedrijven de kabels en leidingen. We maken we het gebied klimaatbestendig met aangepaste groenvakken en een verbeterde hemelwaterafvoer. We vernieuwen de gehele rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs.

Ontwerp

Wij gaan de Hoebelaan en een gedeelte van de Jonkerstraat opnieuw inrichten. Dit betekent dat de gehele rijbaan, de beplantingsvakken, het fiets- en voetpad wordt vervangen of aangepast. Het bestaande rioolstelsel is aan vervanging toe en wordt vervangen door een duurzamer gescheiden rioolstelsel, waarbij vuil- en regenwater apart ingezameld worden. Hierbij wordt een drainagestelsel onder de rijbaan aangelegd, waardoor de grondwaterstand beter gereguleerd wordt. Tevens richten we de weg duurzaam en veilig in. Het filmpje hieronder laat zien hoe de Hoebelaan en Jonkerstraat eruit zien na de herinrichting. 

Waarland 27 oktober 2021 - Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat

Planning

Voorbereiding

Op 28 oktober is er een inloopavond geweest, de bewoners van de betrokken straten zijn hiervoor uitgenodigd. Daarnaast worden er verschillende onderzoeken gedaan. Als deze onderzoeken klaar zijn, wordt het bestek opgesteld en wordt er via een aanbesteding een aannemer gekozen. Wij werken samen PWN en met Aliander gas. Zij verrichten werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting.

Uitvoering

2e kwartaal 2022: PWN start op 13 juni met het vervangen van de asbestcementleiding. Deze werkzaamheden duren tot en met augustus. Het werk start vanaf de Hoebelaan richting de Kerkweg. Het vervangen van de elektrakabel door Liander is gereed.
2e kwartaal 2022: in aansluiting op de werkzaamheden van PWN, vervangen wij het riool. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van het bestek en de bijlagen. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier