Hulp in Schagen

Algemeen

In onze gemeente kunnen organisaties u helpen op verschillende gebieden.

U kunt zelf contact opnemen met deze organisaties. Komt u er niet uit of heeft u specialistische hulp nodig? Dan kunt u het wijkteam vragen om met u mee te denken welke hulp in uw situatie goed is.

Vervoer binnen Schagen

Kunt u door uw lichamelijk probleem niet reizen met het standaard vervoer? In het ‘Vervoersboekje’ vindt u een overzicht van verschillende vervoerders en hun mogelijkheden. De Seniorenbus Schagen, Stichting Rolstoelbus Alkmaar en de Zonnebloem bieden vervoer aan per rolstoeltaxi. 

Mantelzorg

Als u voor een langere periode en onbetaald voor iemand zorgt die hulp nodig heeft, bent u mantelzorger. De zorg kan zijn voor een partner, ouder, kind, ander familielid of vriend. Vaak meer dan 8 uur per week. Mantelzorg kost veel energie. Dit kan voor een mantelzorger soms even teveel worden.

Het Mantelzorgcentrum is er voor mantelzorgers die begeleiding en advies nodig hebben. Het centrum wijst hen de weg en biedt een luisterend oor. Tijdens een eerste gesprek kijkt de mantelzorgmakelaar samen met u waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, woonsituatie, welzijn en werk en inkomen. In overleg besluit u welke regeltaken de mantelzorgmakelaar of respijthulp van u overneemt. Bel 085 - 018 38 90.

Vrijwilligersorganisatie Humanitas biedt ook hulp aan mantelzorgers. Vanuit het project Vriendschappelijk Huisbezoek bieden vrijwilligers hulp aan mensen die chronisch ziek zijn, hulpbehoevende ouderen of mensen met een lichte beperking (lichamelijk of geestelijk). Daarnaast is er ook hulp voor de mantelzorger.

Maatschappelijk Werk

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig? Neem dan contact op met MEE & de Wering

Welzijn

Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die hulp en/of advies nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. Ook wie graag meedoet aan activiteiten kan hier naar toe. 

Doet & Ontmoet is de ‘huiskamer van de wijk’. Er zijn inloopbijeenkomsten waarin u mensen in uw buurt kunt ontmoeten. En u kunt uw netwerk vergroten in een veilige en gezellige sfeer. Deelnemers geven elkaar advies en hulp bij allerlei zaken die in het leven kunnen spelen. Zij helpen elkaar op weg, geven elkaar gezelligheid en een steuntje in de rug als daar behoefte aan is. Voor aanmelding en meer informatie kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en13:00 uur langskomen bij De Balie en het Servicepunt in Markt 18 aan de Torenstraat 1a in Schagen. De Balie zit in de bibliotheek. Het Servicepunt in het leescafé. U kunt ook bellen naar (0224) 291 042 of mailen schagen@wonenpluswelzijn.nl​

Geldzaken en thuisadministratie

Geen schulden hebben en uitkomen met je geld? Dat begint met overzicht en besef. De volgende websites geven goede en betrouwbare tips.

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie kunnen hierbij helpen. Ze kunnen u tijdelijk begeleiden om zaken weer onder controle te krijgen. 

Met financiële vragen gaat u naar het financieel café.
Zij zitten elke vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur in het Gezondheidscentrum Hoep Zuid, Zuiderweg 27 1741 NA in Schagen, tegenover de huisartsenpost en Mc Donalds.

Jongeren tussen de 16 en 24 jaar kunnen aankloppen bij Humanitas Get a Grip.  Zij kunnen ook binnenlopen bij het financieel café. 

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite om een computer of een smartphone te gebruiken. De meesten van deze mensen zijn in Nederland geboren en hebben Nederlands als moedertaal. Bent of kent u zo iemand? En wilt u hier iets aan doen? Ga dan naar het Taalhuis.

Het Taalhuis is in de bibliotheek Schagen. Zij helpen u de juiste weg te vinden waarbij u verder komt. Zo zijn er cursussen digitale vaardigheden in de bibliotheek en opleidingsmogelijkheden bij het ROC. En er zijn Taalmaatjes die kunnen ondersteunen. 

Het Taalhuis heeft 2x per week inloopspreekuur: op maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Torenstraat 1a in Schagen. 

Het Taalhuis

Dementie

Mensen met geheugenproblemen, die dingen snel vergeten, hebben dementie. Wij hebben als gemeente in 2019 het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. Dat betekent dat wij ons inzetten om mensen met dementie zolang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Voor informatie en een trainingsaanbod kunt u terecht op www.samendementievriendelijk.nl. De website www.wegwijzerdementie.nl is een hulpmiddel voor verzorgers van mensen met dementie. Zij bieden steun in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op deze website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. 

Voor algemene ondersteuning op het gebied van dementie kunt u terecht bij Stichting Geriant  

Het Alzheimer Café organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke 2e woensdag van de maand in Zorgcentrum de Bron aan de Kogerlaan 36a in Schagen.
Wilt u hieraan deelnemen? U bent van harte welkom! U kunt contact opnemen met mevrouw Nelly Teeuwisse, via de mail nhollandnoord@alzheimer-nederland.nl of telefoon (0224) 751 902.

In de buurtkamer Huys ten Oghe, Callantsoog (Patrijzenweg 2) zijn op dinsdag en donderdag activiteiten voor mensen met dementie. Voor deelname kunt u contact opnemen met Wonen Plus Welzijn (0224) 273 140

Juridische hulp

Heeft u vragen over de wet of regels? Bij het juridisch loket krijgt u gratis juridisch advies.

Bij de sociaal juridisch dienstverleners van MEE & de Wering kunt u vragen stellen over regelgeving, wetten, zorg en sociale voorzieningen. Zij geven informatie en advies aan inwoners. Ook helpen zij bij het invullen van formulieren. Of het maken van een brief of bezwaarschrift. Daarnaast zijn zij op de hoogte van veel adressen van instellingen en overheidsinstanties. Hiermee kunnen zij u goed en snel op weg helpen. 

Volgens de Belastingdienst is MEE & de Wering het toeslagenservicepunt. 

Gezond en veilig leven

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland.

Zij bewaken, beschermen en zorgen voor de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. Dit doen zij door verschillende diensten aan te bieden. Meer informatie over GGD Hollands Noorden en hun taken is te vinden op de pagina Over GGD Hollands Noorden.

Blindheid en slechtziendheid

Bij Visio kunt u vragen stellen over slechtziendheid of blindheid. Visio geeft informatie en advies. Ook doen zij verschillende onderzoeken, geven zij begeleiding, helpen met beter worden (revalidatie), onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn. Ook als zij daarnaast een verstandelijk, lichamelijk of ander zintuiglijke probleem hebben. Mensen die betrokken zijn bij slechtzienden of blinden kunnen ook naar Visio gaan voor informatie.

Psychische kwetsbaarheid

De Hoofdzaak is een organisatie die helpt door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kop van Noord-Holland. De problemen die mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren zijn heel verschillend: psychosegevoeligheid, somberheid, angst, stemmen horen.

Voedselhulp

Voedselbank “Kop van Noord” is niet door de overheid opgezet. De voedselbank geeft een steun in de rug aan mensen die kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Daarnaast willen zij het overschot dat er aan voedsel is gebruiken. Eten weggooien is zonde.

Vrijwilligerswerk

Zoekt u een vrijwilliger in onze gemeente? Of wilt u zelf vrijwilligerswerk doen? Dan kunt u kijken op de website van Noordkop voor elkaar.

Het inlooppunt Schagen is op maandag open van 10.00 tot 12.30 uur in Markt 18 aan de Torenstraat 1a in Schagen. 

Het vrijwilligerspunt Schagen kunt u bellen op telefoonnummer (0224) 291 042, of e-mailen via info@noordkopvoorelkaar.nl

Vrijwilligersverzekering

Op de pagina Verzekering voor vrijwilligers vindt u meer informatie.

Buurtbemiddeling

Kunt u niet met uw buren overweg? En ontstaan er steeds meer vervelende situaties? Dan kunt u buurtbemiddeling om hulp vragen. Ruzies of problemen tussen buren kunnen soms hoog oplopen. En het zorgt ervoor dat u niet fijn meer woont in uw buurt of huis. Vrijwillige buurtbemiddelaars komen als buren er samen niet uitkomen. Zij helpen vervelende situaties of ruzies op te lossen. Bij ingewikkelde problemen is vrijwillige buurtbemiddeling niet mogelijk. Dan krijgt u zo goed mogelijk advies en eventueel sturen zij u door. 

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen die in onze gemeente komen wonen. De vrijwilligers helpen bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven zij voorlichting met en over vluchtelingen. 

Op het kantoor aan Loet 10 in Schagen is elke week een taalcafé. Hier kunnen vluchtelingen extra oefenen met de taal. 

Daklozenopvang

DNO Doen helpt kwetsbare mensen die door diverse problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden. Zij helpen met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden zij een veilige plek in een van de woonvoorzieningen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaanstad.