Inkoop en aanbesteden

Algemeen

Wij kopen jaarlijks allerlei producten, diensten en werken in: van grote unieke projecten als het onderhoud, het bouwen van scholen, de schoonmaak en catering tot de inhuur van advies-, ingenieurs- en uitzenddiensten. Hiervoor hebben wij richtlijnen opgesteld waaraan wij ons moet houden. Deze staan in het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Gezamenlijke inkoopvoorwaarden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, Schagen en GGD Hollands Noorden hebben besloten om de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten geformuleerde algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten te hanteren. Ook worden specifieke voorwaarden voor de inkoop van specifieke producten en diensten gehanteerd. Dat hanteren wij de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Op deze wijze kan in deze branches met één set worden gewerkt. Dat maakt het in de regio voor ondernemers een stuk overzichtelijker.

Met succes inschrijven

Om met succes deel te kunnen nemen aan een aanbesteding is een proactieve houding van de ondernemer in het voortraject belangrijk. In de nieuwe aanbestedingswet zijn aanbestedende diensten verplicht om aanbestedingen te publiceren op Tenderned. De website van de gemeente en de websites www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl zijn websites waar informatie over geplande en gepubliceerde aanbestedingen is te halen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is een belangrijk beleidsuitgangspunt. De gemeente koopt producten, diensten of werken in met een maximale duurzame waarde. Naast de prijs wordt ook de impact op mens en milieu meegenomen in het inkoopproces. Voor de uitvoering van MVI moet de gemeente zich houden aan landelijk, maar juist ook lokaal beleid (wet- en regelgeving).

Plaatselijke en regionale ondernemers opgelet!

Overheden hebben de plicht om opdrachten aan te besteden. We spannen ons in voor eerlijke concurrentie om zo leveringen, diensten en werken in te kopen met de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding. Aanbesteden wordt vaak gezien als een drempel maar wat ons betreft liggen hier juist kansen voor onze (regionale) ondernemers. De deelnemende organisaties willen u via deze bedrijfsflyer dan ook op weg helpen en uitdagen om in te schrijven op onze en andere  aanbestedingen.

Als regio Noord-Holland Noord doen wij er alles aan om het ondernemers makkelijker te maken. Zo hanteren wij op veel onderdelen hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten.

Nieuwsgierig geworden? Zie dan de onderstaande flyer voor onze tips en trucs.

Wij wensen u succes met het verwerven van opdrachten.