Kwaliteit van het openbaar gebied

Er zijn werkzaamheden die we bijna het hele jaar doen, zoals prullenbakken legen, straatvegen, grasmaaien, schoffelen en hagen knippen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden die we alleen op geregelde tijden aanpakken, zoals bijvoorbeeld bomen snoeien, herbestraten, putten legen, asfalteren en het baggeren van sloten.

Voor de uitvoering van dit onderhoud hebben wij een kwaliteitsniveau afgesproken. Dit houdt in dat we een bepaald beeld proberen te behalen. Dit noemen we de beeldkwaliteit. Via de landelijke CROW-kwaliteitscatalogus is overzichtelijk gemaakt wat dat inhoud en welke keuzes gemeenten hebben.

Binnen onze gemeente hebben we gekozen om de openbare ruimte te onderhouden op niveau C. Dit is een gemiddeld niveau. Alleen voor het centrumgebied van de stad Schagen, het Dorpsplein in Callantsoog en Plein 1945 in Petten geldt een hoger niveau. Namelijk niveau B.

Ook voor bepaalde werksoorten is voor een hoger niveau gekozen. Zo verwijderen wij het onkruid in beplanting en op voetpaden zonder tegels beter en sneller, knippen wij de randen van beplanting en hagen beter, verwijderen wij eerder snelgroeiende twijgen van bomen, maaien wij de grasvelden en verwijderen wij zwerfafval vaker. 

Het verwijderen van onkruid in vaste plantenvakken en tussen struikrozen doen we zelfs standaard op niveau A. Dit is het op een na hoogste niveau waaruit gekozen kan worden in de landelijke beeldsystematiek.