Niveaus van onderhoud openbare ruimte

Wij werken voor het onderhoud in de openbare ruimte met verschillende niveaus. Deze niveaus staan in de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2023 van het landelijke kennisplatform CROW. Daarin staan verschillende niveaus voor technisch- en verzorgingsonderhoud. Deze niveaus noemen we beeldkwaliteitsniveaus. Wij gebruiken deze standaard om de kwaliteit van het onderhoud in de openbare ruimte te bewaken. Maar ook om de goede niveaus te beschrijven.

Standaard niveau

Voor en door ons is standaard gekozen voor minimaal niveau C. Voor de meeste werkzaamheden is echter een iets hoger niveau gekozen. Dit noemen we niveau B. Dit is een gemiddeld niveau. Het gaat daarbij om het volgende:

  • Bestrijden van onkruid in beplanting;
  • Het knippen van de randen van beplanting;
  • Het knippen van hagen;
  • Het verwijderen van waterlot van bomen. Dit zijn twijgen die de boom aantasten.
  • Het maaien van grasvelden;
  • Bestrijden van onkruid op halfverharding (bijvoorbeeld schelpenpaden). 
  • Het verwijderen van zwerfafval uit beplantingen en van wegen/straten.

Het bestrijden van onkruid in vaste plantenvakken en tussen struikrozen is standaard op niveau A. Landelijk gezien is dit het op één na hoogste niveau om uit te kiezen.

Alleen voor het bestrijden van onkruid op rijwegen en parkeervakken (inclusief goten) geldt het lagere onderhoudsniveau C. Alle andere verharde vlakken zoals stoepen, fietspaden en pleinen hebben als beeldkwaliteit niveau B (inclusief de centra van Schagen, Callantsoog, Petten, Grote Keeten en Sint Maartenszee).

Op de pagina Standaard onderhoudsniveau ziet u voorbeelden van de niveaus die wij hebben gekozen en gebruiken. Denkt u dat de kwaliteit in uw buurt niet voldoet aan het niveau? Dan kunt u dit melden via de Fixi.nl.

Hoger niveau

Voor een aantal gebieden in onze gemeente geldt standaard een hoger niveau. Dit geldt voor: het centrumgebied van Schagen, het Dorpsplein in Callantsoog, Plein 1945 in Petten, strandopgang Groote Keeten en winkelgebied en Belkmerweg in Sint Maartenszee. Dat betekent: hier geldt niveau B, waar het in andere gebieden een niveau lager is, namelijk C. Of hier geldt niveau A en in andere gebieden niveau B. De reden is vooral omdat veel toeristen deze gebieden bezoeken. Dit is het visitekaartje van de gemeente.

Op de pagina Onderhoudsniveau centrumgebieden ziet u voorbeelden van de niveaus waar wij kiezen voor een hoger onderhoudsniveau. Denkt u dat de kwaliteit in uw buurt niet voldoet aan het niveau? Dan kunt u dit melden via de Fixi.nl.